c S
Gospodarsko razpoloženje avgusta na letni ravni slabše 27.08.2018 11:17 Ljubljana, 27. avgusta (STA) - Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila avgusta pri 10,5 točke in se na mesečni ravni ni spremenila, od vrednosti v lanskem avgustu pa je bila nižja za 1,1 odstotne točke. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila avgusta sicer za 11,8 odstotne točke nad dolgoletnim povprečjem, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada.

Kazalnika zaupanja v predelovalnih in storitvenih dejavnostih sta pozitivno vplivala na mesečno spremembo (za 0,4 in 0,1 odstotne točke), kazalnik zaupanja potrošnikov pa je vplival negativno (za 0,4 odstotne točke). Kazalnika zaupanja v trgovini na drobno in v gradbeništvu nista imela vpliva na spremembo gospodarske klime.

Na poslabšanje tega kazalnika na letni ravni sta vplivala predvsem kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,8 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke). Manjši negativen vpliv sta imela tudi kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih in med potrošniki (vsak za 0,1 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu pa je na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplival pozitivno (za 0,2 odstotne točke).

Danes objavljeni podatki še kažejo, da je bila vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih avgusta za eno odstotno točko višja kot julija. V letu 2018 se je na mesečni ravni vrednost kazalnika zvišala prvič, na letni ravni pa se je vrednost kazalnika znižala za dve odstotni točki.

Na izboljšanje kazalnika zaupanja na mesečni ravni je vplival kazalnik zaloge končnih izdelkov, ki se je izboljšal za pet odstotnih točk. Kazalnik skupna naročila se je poslabšal za dve odstotni točki, kazalnik pričakovana proizvodnja pa je ostal nespremenjen. Drugi kazalniki pričakovanj so se poslabšali, zlasti kazalnika pričakovano skupno povpraševanje in pričakovan izvoz (za devet oz. za osem odstotnih točk).

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila avgusta enaka kot julija in za osem odstotnih točk nižja kot lanskega avgusta; od dolgoletnega povprečja je bila nižja za eno odstotno točko. Kazalniki stanj so se glede na pretekli mesec poslabšali, medtem ko so se kazalniki pričakovanj izboljšali, razen kazalnika pričakovano zaposlovanje in kazalnika pričakovana skupna nabava.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila avgusta enaka kot julija, na letni ravni je bila višja za štiri odstotne točke. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 38 odstotnih točk. Večina kazalnikov stanj se je na mesečni ravni poslabšala; najbolj se je poslabšal kazalnik cene (za devet odstotnih točk). Kazalnik pričakovane cene se je sicer izboljšal, izboljšala pa sta se tudi kazalnika stanja in pričakovanja glede zaposlovanja.

V storitvenih dejavnostih je vrednost kazalnika zaupanja že tri mesece zaporedoma enaka in za 14 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja ter enaka kot avgusta lani. Kazalniki stanj in pričakovanj so se glede na pretekli mesec večinoma izboljšali, razen kazalnika poslovni položaj in kazalnika zaposlovanje. Izraziteje se je izboljšal kazalnik pričakovano zaposlovanje (za štiri odstotne točke), medtem ko je kazalnik pričakovane prodajne cene nespremenjen že od aprila.