c S
Na kratko iz gospodarstva 27.08.2018 06:26 Ljubljana, 24. avgusta (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Okrožno sodišče v Kopru je danes začelo stečaj podjetja Javor Furnir. Za stečajnega upravitelja je imenovalo Mirana Hudeta, upniki pa imajo tri mesece oz. do 26. novembra čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic, je objavljeno na spletni strani Ajpesa.

Upraviteljica postopka osebnega stečaja Damijana Jankovića, solastnika Electe in sina ljubljanskega župana Zorana Jankovića, Sara Pušenjak je danes na spletni strani Ajpesa objavila osnovni seznam preizkušenih terjatev. Upniki so prijavili za 5,49 milijona evrov terjatev, Pušenjakova je priznala skoraj vse, prereka namreč le nekaj več kot 190 evrov vredno terjatev finančne uprave, saj da je bila ta terjatev iz naslova dohodnine plačana. Največ terjatev imajo družba TCK (2,33 milijona evrov), DUTB (1,39 milijona evrov) in Heta Asset (1,2 milijona evrov).

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes začelo postopek odpusta obveznosti poslovnežu Juriju Schollmayerju in zadnji dan preizkusnega obdobja od začetka postopka določilo 24. avgust 2021. Vsak upnik lahko vloži ugovor, da ni pogojev za odpust obveznosti, in sicer do poteka preizkusnega obdobja. Stečajni upravitelj Jan Sibinčič je sodišču v četrtek predlagal, da se ne opravi preizkus terjatev. Po njegovi oceni namreč v tem postopku osebnega stečaja predvidoma ne bo prišlo do oblikovanja zadostne stečajne mase za kritje vseh stroškov postopka. Morebitni preizkus terjatev bo opravil naknadno, če se stanje stečajne mase spremeni v zadostni meri, izhaja iz objave na spletni strani Ajpesa.

Delničarji Gorenjske gradbene družbe so na današnji skupščini med drugim sklenili, da 6,96 milijona evrov lanskega bilančnega dobička ostane nerazporejenega, upravi in nadzornemu svetu so podelili razrešnico za delo v lanskem letu ter za nadzornika imenovali Matevža Žiberno, ki štiriletni mandat začne z dnem sprejema sklepa o imenovanju. Poleg tega so se seznanili, da bo družba v breme bilančnega dobička umaknila 50.850 lastnih delnic v nominalni vrednosti nekaj manj kot 643.000 evrov. Tako se bo za 50.850 zmanjšalo število izdanih navadnih delnic, po novem jih bo 215.587, in osnovni kapital družbe, za nekaj manj kot 643.000 evrov na nekaj manj kot 2,73 milijona evrov. Hkrati je skupščina sklenila, da se osnovni kapital družbe poveča nazaj na 3,37 milijona evrov, in sicer iz kapitalskih rezerv, medtem pa število izdanih delnic ostane enako, izhaja iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Skupščina Mariborske livarne Maribor (MLM), edini delničar je DUTB, se je danes seznanila s poslovanjem družbe v lanskem letu, upravi in nadzornikom je podelila razrešnico za delo v lanskem letu, za revizorja letošnjega poslovanja pa imenovala družbo Deloitte Revizija, izhaja iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Delničarji družbe Delo Prodaja so na četrtkovih skupščini odločili, da se nekaj več kot 510.000 evrov lanskega bilančnega dobička razporedi v preneseni dobiček družbe, upravi in nadzornemu svetu so podelili razrešnico za delo v lanskem letu, za revizorja letošnjega poslovanja pa imenovali revizijsko družbo Baker Tilly Evidas, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Dela Prodaje.

Delničarji družbe NovaTV24.si so se na četrtkovi skupščini seznanili s poslovanjem družbe v lanskem letu in nekaj manj kot 290.000 evrov lanske bilančne izgube pustili nepokrite. Članom organov vodenja in nadzora so za delo v lanskem letu podelili razrešnico, izhaja iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Skupščina Galexa je sklenila izključiti manjšinske delničarje in vse delnice prenesti na glavnega delničarja, ljubljansko družbo Center novih medicinskih tehnologij (CNMT), ki je imela doslej v lasti 92 odstotkov Galexa. Mali delničarji bodo sicer ostali brez odpravnine, saj je skupščina za denarno odpravnino določila nič evrov. Eden od malih delničarjev je napovedal pritožbo, poroča časnik Večer. CNMT je v lasti moskovskega poslovneža Alekseja Andrejeva.

Stečajna upraviteljica Garanta Milena Sisinger je za 27. september sklicala drugo javno dražbo z zviševanjem cene nepremičnin in premičnin družbe, med njimi poslovne stavbe. Premoženje se prodaja v kompletu, izklicna cena je postavljena pri nekaj več kot 450.000 evrih, je objavljeno na spletni strani Ajpesa.

Krka je v obdobju od 20. do 23. avgusta na Ljubljanski borzi odkupila 2689 lastnih delnic v skupni vrednosti 155.399 evrov. Skupno število lastnih delnic po teh nakupih se je zvišalo na 796.802, kar je 2,43 odstotka vseh izdanih delnic, je na spletni strani Ljubljanske borze objavila Krka.

Kompas Shop je objavil nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe in skupine. Skupina je v šestih mesecih ustvarila 53,86 milijona evrov čistih prihodkov in 1,36 milijona evrov čistega dobička. Prihodki so glede na lansko primerljivo obdobje padli za tri odstotke, čisti dobiček pa za 16 odstotkov. Družba je ustvarila 52,4 milijona evrov čistih prihodkov, kar je dva odstotka več kot v enakem lanskem obdobju, čisti dobiček pa se je ustavil pet odstotkov nižje pri 1,34 milijona evrov.

Ljubljanska borza je objavila obvestilo o umiku delnic družbe Zdravilišče Rogaška z oznako RGZP in RGZR iz trgovanja na borznem trgu z dnem 27. avgusta. Razlog je pravnomočnost sklepa o začetku stečajnega postopka.

Ljubljanska borza je sporočila, da se bo zaradi izdaje novih delnic število delnic Save, s katerimi se trguje na trgu Si enter, 27. avgusta povečalo za 4.718.272 na 26.396.807.

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je delničarje družbe TKI Hrastnik, kjer v teh dneh poteka prvi krog dokapitalizacije, pozvalo k vplačilu novih delnic, če sredstev za to nimajo, pa naj sporočijo interes za prodajo svoje prednostne pravice do vpisa novih delnic. Namesto da bi jim prednostna pravica s potekom roka propadla in od nje ne bi imeli nič, pravni red namreč dopušča, da jo dobro unovčijo, so sporočili iz VZMD. Rok za sporočitev interesa za prodajo prednostne pravice je 30. avgust.