c S
V Sloveniji zasnovali razvojno strategijo evropskega menedžmenta 27.08.2018 06:45 Ljubljana, 24. avgusta (STA) - Uveljavitev menedžmenta kot močnega sogovornika z evropskimi socialnimi partnerji in okrepitev vloge menedžerjev v dialogu z vladami bosta med prioritetami strategije evropskega menedžmenta, ki so jo v Ljubljani zasnovali Združenje Manager in šest stanovskih evropskih združenj. Na srečanju so izmenjali tudi poglede na aktualna vprašanja.

Kot so sporočili iz Združenja Manager, so na povabilo evropskega združenja menedžerjev CEC, ki povezuje milijon evropskih menedžerjev, v Sloveniji gostili šest predstavnikov stanovskih evropskih združenj.

Na dvodnevnem obisku v Sloveniji so predstavniki danskega, francoskega, italijanskega, nemškega, portugalskega, švedskega in slovenskega združenja menedžmenta izmenjali poglede in prakse o aktualnih tematikah v posameznih državah s področja razvoja delovnega okolja, socialno-ekonomskih politik na ravni EU in razvoja evropskega menedžmenta.

Izpostavili so ključne izzive, s katerimi se soočajo, in med njimi našteli predvsem stalno povečevanje zahtev in pričakovanj družbe od menedžerjev na vseh ravneh poslovanja, ter spremembe v svetu, povezane z globalizacijo.

Predstavnik italijanskega združenja menedžmenta v zasebnem in javnem sektorju CIDA Paolo Scarpa je pojasnil, da današnja globalizacija odpravlja tako geografske kot funkcionalne meje. "To od menedžerjev zahteva razmislek in prilagajanje spremembam, predvsem v organizaciji samega dela in delovnega okolja, ki ga morajo znati ustvarjati razmeram in zaposlenim primerno," ga povzemajo v Združenju Manager.

Razvoj evropskega menedžmenta so zastavili skozi tri glavne cilje, in sicer uveljavitev menedžmenta kot močnega sogovornika v dialogu z evropskimi socialnimi partnerji, opolnomočenje menedžerjev kot posameznikov in okrepitev vloge menedžmenta na državni ravni v dialogu z vladami in ostalimi javnostmi.

"Menedžment nosi veliko odgovornost tako do zaposlenih kot lastnikov, zato mora biti kot zastopnik obeh aktivno vključen v oblikovanje evropskega gospodarskega okolja," je razloge za okrepitev evropskega združenja izpostavil direktor največjega danskega združenja menedžerjev Lederne Torkild Justesen.

Mednarodno srečanje je sicer gostila izvršna direktorica Združenja Manager Saša Mrak, po besedah katere je pomembno, da smo kot del evropskega združenja v prihodnosti bolj močno vključeni v socialni dialog in oblikovanje evropskih politik, ki pomembno vplivajo na gospodarsko okolje, zaposlene in ne nazadnje družbo.

Delovna skupina bo s projektom strategije razvoja evropskega menedžmenta zaključila do maja 2019, ko bo predstavljena celotni mreži.