c S
Plače poklicnih županov večinoma dobre tri tisočake bruto 27.08.2018 06:40 Ljubljana, 25. avgusta (STA) - Kot je razvidno iz portala plač javnih uslužbencev, je bila maja najvišja plača ljubljanskega župana Zorana Jankovića, le malo za njim je mariborski župan Andrej Fištravec. STA objavlja seznam poklicnih županov in njihove bruto plače v maju 2018 ter seznam nepoklicnih županov v mandatu 2014 - 2018.

Poklicni župani

občina župan/županja bruto plača (v evrih)

----------------------------------------------------------------------

AJDOVŠČINA Tadej Beočanin 3429

ANKARAN Gregor Strmčnik 3132

APAČE Franc Pižmoht 3275

BELTINCI Milan Kerman 3553

BISTRICA OB SOTLI Franjo Debelak 2844

BLED Janez Fajfar 3501

BLOKE Jože Doles 2895

BOHINJ Franc Kramar 3409

BOROVNICA Bojan Čebela 3304

BOVEC Valter Mlekuž 3275

BRASLOVČE Branimir Strojanšek 3501

BREŽICE Ivan Molan 3754

CANKOVA Drago Vogrinčič 2659***

CERKNICA Marko Rupar 3522

CERKNO Jurij Kavčič 3190

CERKVENJAK Marjan Žmavc 3237***

ČRENŠOVCI Anton Törnar 3218

ČRNA NA KOROŠKEM Romana Lesjak 3295

ČRNOMELJ Mojca Čemas Stjepnovič 3501

DOBREPOLJE Janez Pavlin 3094

DOBRNA Martin Brecl 3228

DOMŽALE Toni Dragar 4060

DORNAVA Rajko Janžekovič 3037

DRAVOGRAD Marijana Cigala 3450

DUPLEK Mitja Horvat 3285

GORENJA VAS-POLJANE Milan Čadež 3471

GORNJI GRAD Stanko Ogradi 3199

GORNJI PETROVCI Franc Šlihthuber 3247

GRAD Cvetka Ficko 3170

HOČE-SLIVNICA Marko Soršak 3159

HODOŠ Ludvik Orban 2895

HRASTNIK Miran Jerič 3512

HRPELJE-KOZINA Saša Likavec Svetelšek 3190

IDRIJA Bojan Sever 3563

IG Janez Cimperman ni podatka

ILIRSKA BISTRICA Emil Rojc 3501

IVANČNA GORICA Dušan Strnad 3787

IZOLA Igor Kolenc 3821

JESENICE Tomaž Tom Mencinger 1915*

JEZERSKO Jurij Rebolj 2674

JURŠINCI Alojzij Kaučič 3304

KAMNIK Marjan Šarec 3528

KANAL Andrej Maffi 3481

KIDRIČEVO Anton Leskovar 3460

KOBARID Robert Kavčič 3247

KOMEN Marko Bendelli 3142

KOMENDA Stanislav Poglajen 3522

KOPER Boris Popovič 4048

KOSTEL Lilijana Butina 1611**

KOZJE Milenca Krajnc 3075

KRANJ Boštjan Trilar 3951

KRŠKO Miran Stanko 3843

KUNGOTA Igor Stropnik 3218

LAŠKO Franc Zdolšek 3532

LENART Janez Kramberger 3429

LENDAVA Anton Balažek 3532

LITIJA Franc Rokavec 3501

LJUBLJANA Zoran Janković 4820

LJUBNO Franjo Naraločnik 3170

LJUTOMER Olga Karba 3347

LOGATEC Berto Menard 3584

LOG-DRAGOMER Miran Stanovnik 3170

LOŠKA DOLINA Janez Komidar 3228

LOŠKI POTOK Ivan Benčina 2869

LOVRENC NA POHORJU Joško Manfreda 3256

LUČE Ciril Rosc 2759

LUKOVICA Matej Kotnik 3295

MARIBOR Andrej Fištravec 4404

MEDVODE Nejc Smole 3441

MENGEŠ Franc Jerič 3512

METLIKA Darko Zevnik 3378

MEŽICA Dušan Krebel 2917

MIKLAVŽ NA DR. POLJU Leopold Kremžar ni podatka

MIREN-KOSTANJEVICA Mauricij Humar 3218

MIRNA Dušan Skerbiš 3275

MISLINJA Bojan Borovnik 3218

MORAVSKE TOPLICE Alojz Glavač 3470

MOZIRJE Ivan Suhoveršnik 3180

MURSKA SOBOTA Aleksander Jevšek 3687

NAKLO Marko Mravlja 3500

NAZARJE Matej Pečovnik 3188

NOVA GORICA Matej Arčon 3867

NOVO MESTO Gregor Macedoni 3867

ORMOŽ Alojz Sok 3450

PESNICA Venčeslav Senekovič 3543

PIRAN Peter Bossman 3731

PIVKA Robert Smrdelj 3388

POLJČANE Stanislav Kovačič 3237

POLZELA Jože Kužnik 3336

POSTOJNA Igor Marentič 3709

PREDDVOR Miran Zadnikar 3256

PREVALJE Matic Tasič 3522

PTUJ Miran Senčar 3674

RAČE-FRAM Branko Ledinek 3512

RADLJE OB DRAVI Alan Bukovnik 3388

RADOVLJICA Ciril Globočnik 3787

RAVNE NA KOROŠKEM Tomaž Rožen 3316

REČICA OB SAVINJI Vincenc Jeraj 3266

RENČE-VOGRSKO Aleš Bucik 3228

RIBNICA Jože Levstek 3481

ROGAŠKA SLATINA Branko Kidrič 3449

ROGATEC Martin Mikolič 3209

SELNICA OB DRAVI Jurij Lep 3228

SEMIČ Polona Kambič 3199

SEVNICA Srečko Ocvirk 3642

SEŽANA Davorin Terčon 3491

SLOVENJ GRADEC Andrej Čas 3764

SLOVENSKE KONJICE Miran Gorinšek 3460

SODRAŽICA Blaž Milavec 3037

SREDIŠČE OB DRAVI Jurij Borko 3170

STARŠE Bojan Kirbiš 3190***

STRAŽA Dušan Krštinc 3199

SVETA ANA Silvo Slaček 3247

SVETA TROJICA Darko Fras 3123

SVETI ANDRAŽ Darja Vudler 2674

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Miroslav Petrovič 3151

SVETI TOMAŽ Mirko Cvetko 3190

ŠALOVCI Iztok Fartek 2844

ŠEMPETER-VRTOJBA Milan Turk 3378

ŠENČUR Ciril Kozjek 3569

ŠENTILJ Štefan Žvab 3429

ŠENTJUR PRI CELJU Marko Diaci 3597

ŠENTRUPERT Rupert Gole ni podatka

ŠKOCJAN Jože Kapler 3190

ŠKOFJA LOKA Miha Ješe 3798

ŠKOFLJICA Ivan Jordan 3667

ŠMARTNO OB PAKI Janko Kopušar 3170

ŠMARJE PRI JELŠAH Stanislav Šket ni podatka

ŠMARJEŠKE TOPLICE Bernardka Krnc 3104

ŠOŠTANJ Darko Menih 3584

ŠTORE Miran Jurkošek 3209

TIŠINA Franc Horvat 3180

TOLMIN Uroš Brežan 3295

TRBOVLJE Jasna Gabrič 3452

TREBNJE Alojzij Kastelic 3532

TRZIN Peter Ložar 2932

TRŽIČ Borut Sajovic 3460

TURNIŠČE Vesna Jerala Zver 3085

VELENJE Bojan Kontič 4084

VELIKA POLANA Damijan Jaklin 2717

VODICE Aco Franc Šuštar 3180

VOJNIK Branko Petre 3471

VRHNIKA Stojan Jakin 3821

VUZENICA Franjo Golob 3190

ZAGORJE OB SAVI Matjaž Švagan 3731

ZREČE Boris Podvršnik 3481

ŽALEC Janko Kos 3754

ŽELEZNIKI Anton Luznar 3460

ŽIRI Janez Žakelj 2824

ŽIROVNICA Leopold Pogačar 3199

* polovični delovni čas

** daljši bolniški stalež

*** podatek je iz aprila 2018

Vir: Portal plač v javnem sektorju.

Nepoklicni župani

občine župan/županja

--------------------------------------------------

BENEDIKT Milan Gumzar

BRDA Franc Mužič

BREZOVICA Metod Ropret

CELJE Bojan Šrot

CERKLJE NA GORENJSKEM Franc Čebulj

CIRKULANE Janez Jurgec

DESTRNIK Vladimir Vindiš

DIVAČA Alenka Štrucl Dovgan

DOBJE Franc Leskovšek

DOBROVA-POLHOV GRADEC Franc Setnikar

DOBROVNIK Marjan Kardinar

DOL PRI LJUBLJANI Janez Tekavc

DOLENJSKE TOPLICE Ivan Longar

GORIŠNICA Jožef Kokot

GORJE Peter Torkar

GORNJA RADGONA Stanko Rojko

GROSUPLJE Peter Verlič

HAJDINA Stanislav Glažar

HORJUL Janko Prebil

KOBILJE Stanko Gregorec

KOČEVJE Vladimir Prebilič

KOSTANJEVICA NA KRKI Ladko Petretič

KRANJSKA GORA Janez Hrovat

KRIŽEVCI Branko Brelec

KUZMA Jožef Škalič

MAJŠPERK Darinka Fakin

MAKOLE Franc Majcen

MARKOVCI Milan Gabrovec

MIRNA PEČ Andrej Kastelic

MOKRONOG-TREBELNO Anton Maver

MORAVČE Martin Rebolj

MUTA Mirko Vošner

ODRANCI Ivan Markoja

OPLOTNICA Matjaž Orter

OSILNICA Antun Volf

PODČETRTEK Peter Misja

PODLEHNIK Marko Maučič

PODVELKA Anton Kovše

PREBOLD Vinko Debelak

PUCONCI Ludvik Novak

RADEČE Tomaž Režun

RADENCI Janez Rihtarič

RAZKRIŽJE Stanko Ivanušič

RIBNICA NA POHORJU Srečko Geč

ROGAŠOVCI Edvard Mihalič

RUŠE Uroš Razpet

SLOVENSKA BISTRICA Ivan Žagar

SOLČAVA Katarina Prelesnik

SVETI JURIJ V SL. GORICAH Peter Škrlec

ŠENTJERNEJ Radko Luzar

ŠMARTNO PRI LITIJI Rajko Meserko

TABOR Anton Grobler

TRNOVSKA VAS Alojz Benko

VELIKE LAŠČE Anton Zakrajšek

VERŽEJ Slavko Petovar

VIDEM Friderik Bračič

VIPAVA Ivan Princes

VITANJE Mirko Polutnik

VRANSKO Franc Sušnik

ZAVRČ Miran Vuk

ŽETALE Anton Butolen

ŽUŽEMBERK Franc Škufca