c S
Javni poziv za člana projektno-finančnega sveta za projekt drugi tir 24.08.2018 15:10 Ljubljana, 24. avgusta (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni poziv, s katerim išče člana projektno-finančnega sveta, ki je predstavnik civilne družbe. Projektno-finančni svet se ustanavlja na podlagi zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

Infrastrukturno ministrstvo javno poziva zainteresirane kandidate, predstavnike organizacij civilne družbe, k posredovanju vlog za članstvo v omenjenem svetu. Ta bo deloval kot posvetovalno telo ministra za infrastrukturo pri opravljanju nadzora nad izvedbo projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kandidat za člana projektno-finančnega sveta mora imeti izobrazbo ekonomske, gradbene ali pravne smeri, pridobljeno po dokončanem programu najmanj druge bolonjske stopnje visokošolskega izobraževanja ali z njo po zakonu izenačeno stopnjo izobrazbe, in imeti vsaj 10 let praktičnih izkušenj z vodenjem, financiranjem ali kontrolingom večjih investicijskih projektov.

Izmed kandidatov, ki izpolnjujejo formalna merila za članstvo v projektno-finančnem svetu, bo minister za infrastrukturo izbral tistega kandidata, ki je po njegovi presoji glede na strokovno usposobljenost najprimernejši.

Rok za oddajo vloge je sedem dni od objave tega javnega poziva oz. do 31. avgusta. Vlogo s predlogom kandidata lahko vložijo organizacije civilne družbe, ne glede na to, ali imajo status nevladne organizacije v javnem interesu, in so bile ustanovljene najmanj eno leto pred objavo poziva.

Projektno-finančni svet bo imel v skladu z zakonom pet članov. Po enega člana imenuje minister na predlog ministrstev za finance, gospodarstvo in javno upravo, enega člana na predlog organizacij civilne družbe, en član pa je predstavnik ministrstva za infrastrukturo. Člani projektno-finančnega sveta med sabo izberejo predsednika.

Člani bodo imenovani za obdobje devetih let oziroma do začetka obratovanja drugega tira železniške proge Divača-Koper.