c S
Prejemnika sredstev za izobraževanje odraslih šolska centra Novo mesto in Nova Gorica 24.08.2018 14:33 Ljubljana, 24. avgusta (STA) - Ministrstvo za izobraževanje je izbralo prejemnika sredstev javnega razpisa za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018-2022, ki je bil objavljen 8. junija. Sredstva v skupni višini 2,1 milijona evrov bosta prejela šolska centra Novo mesto in Nova Gorica. Večino, 1,7 milijona evrov, bo prispeval Evropski socialni sklad.

Od skupno 2,1 milijona razpisanih sredstev, jih bo Šolski center Novo mesto prejel nekaj manj kot 1,3 milijona, Šolski center Nova Gorica pa nekaj manj kot 850.000 evrov. Na razpis so sicer prispele tri vloge.

Namen javnega razpisa je bil povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita.

Na razpis so se lahko prijavile srednje šole, ki opravljajo izobraževalne dejavnosti.