c S
BKS Bank v polletju z 32,6 milijona evrov dobička iz poslovanja 24.08.2018 14:33 Ljubljana, 24. avgusta (STA) - Koroška BKS Bank, ki ima podružnico tudi v Sloveniji, je v prvem polletju ustvarila 32,6 milijona evrov dobička iz poslovanja, kar je približno enako kot v enakem obdobju lanskega leta. Slovenija je k dobičku iz poslovanja v prvem polletju prispevala en milijon evrov, oktobra pa banka odpira novo poslovalnico v Kranju, so sporočili iz banke.

Predsednica uprave BKS Bank Herta Stockbauer je ob objavi poslovnih rezultatov izpostavila, da je s prvo polovico leta v celoti zadovoljna. "Prihodki od obresti so k sreči močno zrasli, hkrati pa so se zmanjšale rezervacije za tveganja. Posledica so bile čiste obresti po rezervacijah za tveganja v vrednosti 56,6 milijona evrov, kar je 23,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V danih obrestnih razmerah je to več kot spoštljivo povečanje," je navedla.

Uspešno se je razvijala tudi druga najpomembnejša sestavina donosa BKS Bank, to so čiste opravnine. "Na področju čistih opravnin smo z vrednostjo 27,4 milijona evrov zabeležili rast v višini 5,5 odstotka. K temu so veliko pripomogle opravnine iz plačilnega prometa in kreditnega poslovanja," je navedla Stockbauerjeva. Administrativni stroški so se sicer povečali za 10,1 odstotka na 58 milijona evrov.

Bilančna vsota je prvič presegla osem milijard evrov, v zadnjih petih letih pa se je povečala za približno petino. Kot so pojasnili v banki, številna podjetja znova investirajo. V banki so ob objavi polletnih poslovnih rezultatov zapisali, da je bil posebej uspešen razvoj bilančne vsote, obsega kreditov ter vlog strank, ki niso banke, ki so dosegle skoraj šest milijard evrov. Terjatve do strank so od začetka leta narasle na 5,81 milijarde evrov, od januarja do junija pa je BKS Bank odobrila 850,2 milijona evrov novih kreditov.

Vloge strank, ki niso banke, so bile rekordne. "Rast v višini 5,3 odstotka na 5,97 milijarde evrov lahko pripišemo bistveno večjemu obsegu vlog na vpogled in vezanih vlog. Te so precej narasle, za 7,6 odstotka na 3,74 milijarde evrov," je pojasnila Stockbauerjeva. Stranke se sicer zanimajo za hranilne vloge, vendar pa so te zaradi nizkih obresti nekoliko nižje kot v enakem obdobju lani (-2,2 odstotka na 1,44 milijarde evrov).

Zadovoljni so tudi s poslovanjem v Sloveniji. Dobiček iz poslovanja je v prvem polletju dosegel en milijon evrov. Vloge strank, ki niso banke, so se povečale za 18,5 odstotka na 943,6 milijona evrov. Glavna podružnica v Sloveniji je konec junija beležila obseg kreditov v vrednosti 584,1 milijona evrov.

Aprila je BKS Bank sicer prevzela finančne instrumente 9000 strank Gorenjske borznoposredniške družbe, BKS Bank pa se je s tem uvrstila med največje ponudnike vrednostnih papirjev v Sloveniji. Zaradi tega prevzema bo prišlo do odprtja poslovne enote v Kranju prej, kot je bilo načrtovano, in sicer oktobra. Vodja BKS Bank v Sloveniji Alexander Novak bo sicer s 1. septembrom začel opravljati nove naloge kot član uprave BKS Bank AG v Celovcu. Poleg Boštjana Dežmana, ki bo še naprej vodil glavno podružnico BKS Bank v Sloveniji, bosta vodstveni funkciji prevzela Damjan Hempt in Dimitrij Pregelj.