c S
Združenje zdravstvenih zavodov za porabo dela viška sredstev ZZZS za dodatno pokojninsko zavarovanje zdravstvenih delavcev 24.08.2018 13:54 Ljubljana, 24. avgusta (STA) - V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije se zavzemajo, da bi 35 milijonov evrov, kolikor se bo predvidoma delilo v okviru aneksa dva k splošnemu dogovoru, šlo za uskladitev višine regresa, za dodatno pokojninsko zavarovanje, specialistično ambulantno dejavnost, slikovno diagnostiko, programe z dolgimi čakalnimi vrstami in urgentne centre.

DZ je v četrtek potrdil spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države, s čimer bodo omogočili porabo 35 milijonov evrov, kolikor jih bo predvidoma Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) imel letos dodatno na voljo, za zdravstvene storitve. Sredstva, ki bodo predvidoma namenjena za skrajševanje čakalnih vrst, bodo razdelili z aneksom dva k splošnemu dogovoru.

Upravni odbor združenja zdravstvenih zavodov je v četrtek oblikoval predlog, kako bi po njihovem mnenju razdelili teh 35 milijonov evrov. Tako predlagajo, da bi del tega zneska namenili za uskladitev višine regresa, torej da se sredstva za regres vračunajo v vrednost programov in posledično v cene zdravstvenih storitev. Po enakem principu tudi predlagajo, da bi se v cene zdravstvenih storitev vračunale premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Poleg tega v združenju predlagajo, da bi ZZZS plačal za 20 odstotkov presežka programov v specialistični dejavnosti, da bi po realizaciji plačeval programe slikovne diagnostike - to je CT, MR, rentgen itd. Predlagajo tudi, da bi v celoti plačali tiste storitve, kjer so najdaljše čakalne dobe. Na ta način bi po njihovem mnenju izvajalci opravili večji obseg storitev, kot imajo planirano, kar bo omogočilo hitrejšo obravnavo bolnikov, skrajšanje bolniških odsotnosti z dela ter skrajšanje čakalnih dob. Za plačilo po realizaciji so tudi za storitve v urgentnih centrih.

V združenju sicer so ob skupni polletni izgubi javnih zdravstvenih zavodov v višini 26,8 milijona evrov ponovno opozorili, da je cena zdravstvenih storitev še vedno prenizka, zato si prioritetno prizadevajo za njen dvig v višini 4,98 odstotka. A cene zdravstvenih storitev po njihovem mnenju ni mogoče ustrezno korigirati v okviru 35 milijonov evrov presežka iz zdravstvene blagajne.