c S
Spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje Gorenje Surovini v zvezi z odpadno embalažo odpravljeno 24.08.2018 13:24 Ljubljana, 24. avgusta (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je odpravilo novo okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je Agencija RS za okolje (Arso) v začetku junija izdala podjetju Gorenje Surovina kot družbi za ravnanje z odpadno embalažo. Gorenje Surovina torej ni zavezana prevzemati vse mešane komunalne odpadne embalaže, so sporočili iz podjetja.

Gorenje Surovina je v torek od ministrstva okolje in prostor kot drugostopenjskega organa prejela odločbo, s katero je to ugodilo pritožbi podjetja zoper spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki jo je v začetku junija izdal Arso.

Odločba "odpravlja spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje, ki je družbi nalagalo obveznost prevzema vse odpadne embalaže na trgu", torej tudi tiste, za katere na družbo ni bila prenesena obveznost ravnanja z njo in posledično tudi ni bil plačan strošek ravnanja - embalažnina, so sporočili iz Gorenje Surovine. Zadevo ministrstvo s tem vrača upravnemu organu prve stopnje v ponovni postopek in odločanje.

"Glede na to, da smo nezakonitost spremembe okoljevarstvenega dovoljenja zatrjevali od samega začetka, smo takšno odločitev ministrstva pričakovali," so poudarili v Gorenje Surovini.

Skladno z izdano odločbo okoljskega ministrstva so vse doslej postavljene zahteve, ki so bile vnesene v novo okoljevarstveno dovoljenje, brezpredmetne in nezakonite. V zvezi z navedenim družba Gorenje Surovina ni zavezana prevzemati količine mešane komunalne odpadne embalaže v količinah in skladno z zahtevami, kot je bila to primorana od spremembe, so pojasnili.

Družba Gorenje Surovina ves čas upošteva in izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih okoljevarstvenih dovoljenj. "Tako smo izpolnjevali tudi vse obveznosti iz spremenjenega dovoljenja - pobirali vso odpadno embalažo, kot nam je bilo to naloženo, ne glede na to, da smo bili od samega začetka prepričani v njegovo nezakonitost," so še dodali. "Kot do sedaj bomo tudi v prihodnje svoje obveznosti izpolnjevali v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem."

Ministrstvo za okolje in prostor je z novimi okoljevarstvenimi dovoljenji reševalo situacijo, v kateri so se na dvoriščih centrov za ravnanje z odpadki kopičile tone odpadne embalaže. Sredi avgusta je bilo v šestih regijskih centrih, povezanih v Združenje centrov za ravnanje z odpadki Slovenije, nakopičenih približno 4000 ton odpadne embalaže. Najhuje je v Ljubljani.

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo, teh je v Sloveniji šest, in ministrstvo se ne strinjajo glede tega, koliko pobrane odpadne embalaže morajo družbe prevzemati. Medtem ko družbe trdijo, da so dolžne poskrbeti le toliko embalaže, za kolikor so jim uporabniki plačali embalažnine, jim je ministrstvo z novimi okoljevarstvenimi dovoljenji naložilo prevzemanje vse embalaže.

Med dvema ognjema so ujeti centri za ravnanje z odpadki. V Združenja centrov za ravnanje z odpadki Slovenije so za STA povedali, da po odpravi novega okoljevarstvenega dovoljenja Gorenje Surovini spet pričakujejo povečanje količin neodpeljane odpadne embalaže.

"Pričakujemo še več težav, povečujejo se tudi že sicer visoka tveganja - požarno, sanitarno (glodavci, ščurki) tveganje in še dodatno tveganje za zdravje ljudi in živali zaradi onesnaženih tal," so povedali.

V združenju se že več mesecev zavzemajo za interventni odvoz nakopičene odpadne embalaže. "Nastala situacija potrjuje, da so naši pozivi povsem upravičeni. Časa za spreminjanje zakonodaje in izvajanje postopkov zdaj ni, še enkrat opozarjamo, da je treba odpadke iz začasnih skladišč nemudoma odpeljati," so poudarili danes.

"Zelo smo razočarani in neprijetno presenečeni, da odgovorni organi in osebe nastale situacije, ki lahko ogrozi zdravje in tudi življenje državljanov, očitno ne jemljejo dovolj resno. Zaradi nakopičene odpadne embalaže je v državi namreč veliko potencialnih žarišč, ki lahko povzročijo okoljsko katastrofo," so še posvarili.