c S
Skupina Petrol v polletju čisti dobiček povečala za 15 odstotkov 24.08.2018 09:33 Ljubljana, 24. avgusta (STA) - Skupina Petrol je v prvem polletju ustvarila 39,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki od prodaje so v enakem obdobju narasli za 13 odstotkov na 2,43 milijarde evrov, rast pa so v Petrolu pripisali predvsem višjim cenam nafte.

Družba Petrol je medtem v šestih mesecih ustvarila 1,91 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je več kot v prvih šestih mesecih lanskega leta, ko so dosegli 1,79 milijarde evrov. Čisti dobiček se je ustavil pri 33,95 milijona evrov, kar je precej več kot lani, ko je dosegel 26,35 milijona evrov.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2018 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 209,4 milijona evrov, kar je 10 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2017. S poslovnimi rezultati se je pred objavo danes seznanil nadzorni svet Petrola, so iz družbe sporočili prek spletne strani Ljubljanske borze.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) skupine je dosegel 78,8 milijona evrov, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Skupina je 52 odstotkov EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 19 odstotkov s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 13 odstotkov pa s prodajo energetskih in okoljskih rešitev. Sedem odstotkov so ustvarili s prodajo utekočinjenega naftnega plina, pet s prodajo ostalih energentov, štiri pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta prodala 1,6 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je dva odstotka več kot v prvem polletju lanskega leta. Prodaja zemeljskega plina je dosegla 11,1 teravatnih ur (TWh), kar je bistveno več kot enakem obdobju lani, kot pojasnjujejo v Petrolu, predvsem zaradi polne konsolidacije družbe Geoplin Ljubljana. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 77.100 ton, kar na letni ravni predstavlja šestodstotno rast.

S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvem polletju leta ustvarila 292,8 milijona evrov prihodkov, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2017. Konec junija je skupina poslovala preko 495 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 317, na Hrvaškem 105, v Bosni in Hercegovini 39, v Srbiji 12, v Črni gori 11 in na Kosovu 11.

Skupina Petrol je junija sicer sprejela strategijo za obdobje 2018-2022. Skupina bo s celovito ponudbo rešitev trajnostno skrbela za odlično energijo doma, na poti in pri poslovanju. S stabilno dividendno politiko bo zagotovljena uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev, prosti denarni tok pa bo namenjen za financiranje investicijskih načrtov skupine Petrol. To bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj skupine Petrol, s tem pa maksimiranje vrednosti za lastnike, so še navedli ob objavi poročila o poslovanju.