c S
Vlada o gospodarskih temah 24.08.2018 07:31 Ljubljana, 23. avgusta (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji spremenila pogoje koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz, v načrt razvojnih programov uvrstila projekt železniške navezave Magninega industrijskega območja v občini Hoče-Slivnica na mariborsko letališče ter podaljšala dve koncesiji za prirejanje iger na srečo.

Vlada je izdala spremembe uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz iz vrtine v Murski kotlini. Z njo se povečuje največja dovoljena skupna letna količina rabe vode iz vrtine in hkrati določa reinjekcijska vrtina, skozi katero bo Paradajz vračal neonesnaženo podzemno vodo v isti vodonosnik, s tem pa si znižal višino plačila za koncesijo. Koncesionar je gradnjo reinjekcijske vrtine že začel.

Vlada je družbama Lev - plus in Trine podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih Casino Cezar v Kranju oz. v igralnem salonu Casino Venko v Dobrovem v Brdih.

Vlada je v načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrstila projekt, ki predvideva navezavo industrijskega območja v občini Hoče-Slivnica in mariborskega letališča na obstoječe železniško omrežje. V okviru prve faze bo zgrajena tirna povezava v dolžini 230 metrov in bo predvidoma financirana s proračunskimi sredstvi v višini 5,3 milijona evrov. Za financiranje gradnje celotne tirne povezave od obstoječe proge do letališča pa bo potrebnih 8,7 milijona evrov iz proračuna ter 4,4 milijona evrov zasebnega investitorja Magna Steyr.

Vlada se je v vlogi skupščine seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Slovenski državni gozdovi in njenim konsolidiranim letnim poročilom. Bilančni dobiček za leto 2017 znaša 12,6 milijona evrov in se v celoti izplača državi.

Vlada je sprejela odgovor na zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti Šentilj-Koper do priključka Velenje jug. Kot je zapisala, je uredba tako postopkovno kot tudi vsebinsko zakonito pripravljena in je v skladu z evropskim pravom in Aarhuško konvencijo. Zahtevo za oceno ustavnosti sta vložili občini Braslovče in Polzela.

Vlada se je seznanila s poročilom Slovenskega državnega holdinga (SDH) o upravljanju kapitalskih naložb za drugo letošnje četrtletje. V tem obdobju se je zaključil postopek, v katerem je država od Zavarovalnice Triglav odplačno pridobila dodatnih 7,84 odstotka delnic družbe Plinhold in jih ima tako 60,10 odstotka. Nadaljevali so se postopki prenosa poslovnega deleža družbe Koto iz Družbe za upravljanje terjatev bank na državo, država pa je s 500.000 evrov dokapitalizirala družbo CSS, kjer je bila do tedaj že 96,65-odstotna lastnica. SDH je začel tudi s pripravljalnimi dejanji za prodajo Abanke, skupaj s Kadom pa je Petrolu prodal lastniški delež v Geoplinu.