c S
Družbi Paradajz vendarle dodatne količine termalne vode 24.08.2018 07:31 Ljubljana, 23. avgusta (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji spremenila uredbo o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz. Ta bo upravičena do dodatnih 100.000 kubičnih metrov vode letno, s čimer so na okoljskem ministrstvu upoštevali Paradajzovo pripombo.

Predlagana sprememba uredbe prvotno ni predvidevala dodatne količine vode, ki je niso izkoristili drugi upravičenci in naj bi po sklepu vlade pripadle kmetijskim uporabnikom. Družba Paradajz je v javni razpravi zato podala pripombo, s katero je ministrstvo pozvala k zagotovitvi dodatnih količin, so za STA danes pojasnili v družbi.

Ministrstvo je pripombo upoštevalo in Paradajzu povečalo obseg vodne pravice iz dovoljenih 236.520 kubičnih metrov vode letno na 336.520 kubičnih metrov. Upoštevalo je tudi drugo od skupno treh pripomb družbe, s katero je ta želela z vračanjem neonesnažene vode dobiti možnost povečanja obsega koncesije v višini vrnjene vode v vodonosnik.

Paradajz je namreč eden redkih uporabnikov termalne vode, ki je pristopil k celoviti rešitvi problema in bo v neobnovljivi vodonosnik termalne vode začel vračati odvzeto termalno vodo. S tem bodo doseženi ugodni okoljski učinki na okolje, predvsem pa na potok Ledavo.

Uredba tako določa tudi reinjekcijsko vrtino, skozi katero bo koncesionar vračal neonesnaženo podzemno vodo v isti vodonosnik, in obdobje uvajanja vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik (t. i. uvajalno obdobje).

Slednje traja dve leti od dneva začetka vračanja neonesnažene podzemne vode, namen določitve uvajalnega obdobja pa je koncesionarju omogočiti, da svojo dejavnost rabe vode in poslovanje družbe prilagodi reinjekcijskemu procesu.

Z vračanjem neonesnažene odvzete podzemne vode v vodonosnik bo koncesionar lahko vplival na višino plačila za koncesijo tako v uvajalnem obdobju kot tudi po izteku tega obdobja, in sicer na znižanje višine plačila za koncesijo.