c S
Delničarji Mladinske knjige brez dividend, med nadzornike Andrej Božič 23.08.2018 16:05 Ljubljana, 23. avgusta (STA) - Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba, med katerimi je največji DUTB, so na današnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se bilančni dobiček v višini nekaj več kot 54.000 evrov prenese v naslednje poslovno leto. Med nadzornike so na predlog DUTB izvolili Andreja Božiča, nekdanjega prvega moža Steklarne Hrastnik.

Nova menjava v nadzornem svetu je, kot so v sredo poročale Finance, posledica nezadovoljstva Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) kot nekaj več kot 51-odstotnega lastnika družbe s poslovanjem podjetja.

Že konec februarja so na predlog DUTB delničarji za nadzornika imenovali Mateja Pirca in Žigo Gregorinčiča. Po prvotnem predlogu naj bi vanj imenovali Andreja Cundra in odpoklicali Boruta Frantarja, a je zadnji prej ponudil odstop, pred skupščino pa je odstopno izjavo podala še Maria Anselmi.

Kot so sporočili iz družbe, so delničarji danes v nadzorni svet imenovali še Božiča, ki je avgusta lani sestopil z mesta generalnega direktorja Steklarne Hrastnik, potem ko je v podjetju izvedel uspešno poslovno prestrukturiranje. Imenovanje sledi odstopu Andreja Bošnjaka z mesta nadzornika, Božič pa je imenovan za štiriletni mandat, ki začne teči z današnjim dnem.

Skupščina se je seznanila tudi s spremembami med nadzorniki, ki zastopajo zaposlene. Predstavnika delavcev sta od 21. avgusta naprej Petra Novak in Miha Kovač.

V Društvu Mali delničarji Slovenije (MDS) so spomnili, da je skupina Mladinska knjiga Založba lani vknjižila čiste prihodke od prodaje v višini 71,1 milijona evrov, kar je bilo za tri odstotke manj kot v 2016 in pet odstotkov pod načrtom. Družba je leto zaključila z izgubo iz poslovanja v višini skoraj 260.000 evrov, bilančni dobiček ob koncu leta pa je bil pri 54.043 evrih. Skupina Mladinska knjiga je medtem leto zaključila s čisto izgubo v višini nekaj več kot 378.000 evrov.

Skupina je lani ustvarila tudi negativen denarni tok zaradi naložb v računalniško programsko opremo ter tiskarske stroje v vrednosti treh milijonov evrov. Zaradi negativnega toka so povečali tako kratkoročne kot dolgoročne finančne obveznosti.

Finance so v sredo opozorile, da so se prihodki skupine v zadnjih šestih letih zmanjšali s 94 milijonov evrov na omenjenih nekaj več kot 71 milijonov, Mladinska knjiga pa ves ta čas beleži izgubo, ki je bila največja leta 2013, skoraj 7,5 milijona evrov.

Kot je po navedbah Društva MDS danes na skupščini pojasnila uprava na čelu s Petrom Tomšičem, potekajo glede na trende na trgu in dolgoročne spremembe nakupnih navad potrošnikov v skupini razvojno-marketinški projekti za izkoriščanje novih priložnosti, njihovi učinki pa naj bi se pokazali postopno v daljšem časovnem obdobju. Za zdaj pa učinki njihovih prizadevanj še ne nadomeščajo dovolj izpada prihodkov na področju klasične prodaje.

Zaradi omenjenih podatkov o poslovanju se je po pojasnilih Društva MDS na skupščini vnela tudi polemična razprava. Mali delničar Marko Potočnik je namreč podal nasprotni predlog, da se upravi in nadzornemu svetu ne podeli razrešnica, saj poslovni rezultati zadnjih let niso zadovoljivi in so zaskrbljujoči. Delničarji temu nasprotnemu predlogu niso sledili in so upravi in nadzronikom podelili razrešnico.

Potrdili so tudi predlog uprave in nadzornega sveta, da se bilančni dobiček ne nameni za dividende in se prenese v naslednje poslovno leto.

Kot omenjeno, je večinski lastnik družbe DUTB. To je postala leta 2016, ko je terjatve, ki so bile nanjo prenesene z NLB in Abanke, pretvorila v lastniški delež. NLB in Abanka sta sicer leta 2014 51,2-odstotni delež Mladinske knjige prodajali na dražbah, ponudbo v višini 5,36 milijona evrov je podala tržiška založba Učila International, ki pa nato kupnine do roka ni poravnala. Večinsko lastništvo družbe je na bankah pristalo po stečaju mariborskega cerkvenega holdinga Zvon Dva, po katerem so 69-odstotni delež založbe dobile banke upnice.

Med ostalimi lastniki je s skoraj 18-odstotnim deležem družba TCK, za nekaj več kot tri odstotke delnic je lastnih, preostanek pa je v lasti skoraj 500 manjših lastnikov. Glede na večinsko lastništvo DUTB je vprašanje strateškega dolgoročnega lastništva DUTB še odprto.