c S
Slovenski državni gozdovi lani s 13,2 milijona evrov dobička 23.08.2018 15:52 Ljubljana, 23. avgusta (STA) - Vlada, ki opravlja tekoče posle, se je v vlogi skupščine na današnji dopisni seji seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Slovenski državni gozdovi. Družba je lansko leto zaključila z dobrih 13,2 milijona evrov čistega dobička, država pa si bo kot družbenik izplačala 12,6 milijonov evrov bilančnega dobička, so zapisali.

Bilančni dobiček družbe Slovenski državni gozdovi je ob koncu lanskega leta znašal dobrih 12,6 milijona evrov in je predstavljal čisti dobiček, zmanjšan za zakonske rezerve v višini 660.000 evrov oz. petih odstotkov čistega dobička. Bilančni dobiček se izplača družbeniku, je v sporočilu po dopisni seji vlade zapisal vladni urad za komuniciranje.

Vlada je nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe podelila razrešnico za leto 2017. Obenem se je seznanila tudi s prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta za opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu 2017.

Kot so še dodali, so tudi v lanskem letu na trg in pogoje poslovanja v panogi vplivale posledice katastrofalnega žledoloma v letu 2014. Na poslovanje gozdarskih podjetij je imel močan vpliv tudi razvoj podlubnikov.

"Če so se podlubniki v prvem in drugem letu po žledolomu širili večinoma na področju gozdov, prizadetih po žledu, so v letu 2017 delovali na celotnem področju države. Prizadeti so bili tudi gozdovi na višjih nadmorskih višinah, kamor sicer gradacije podlubnikov v preteklosti niso segale," so zapisali. Zaradi spremembe klime in vročih poletij delovanje podlubnikov namreč ni več omejeno na nižinske predele.

Zaradi obveznih sanitarnih sečenj se je struktura poseka v slovenskih gozdovih močno spremenila, kar je veljalo za vse sektorje in lastništva. Na trgu je prišlo do presežka hlodovine in industrijskega lesa smreke, cene hlodovine tega sortimenta so upadle v sredini leta in se ponovno dvignile konec leta. Precej presežkov lesa za celulozo iglavcev, zlasti iz zasebnih gozdov, se je izvozilo v sosednjo Avstrijo.

Na trgu je bilo veliko povpraševanje po hlodovini vseh vrst. Zlasti je primanjkovalo hlodovine bukve in hrasta, kar je bila tudi posledica ustavitve izvoza iz Hrvaške, so še dodali.