c S
2TDK: Dodatne raziskave na trasi drugega tira ne predvidevajo dodatnih geoloških tveganj 23.08.2018 13:02 Ljubljana, 23. avgusta (STA) - V sklopu pripravljalnih del za začetek gradnje drugega tira med Koprom in Divačo je konzorcij ustanov in podjetij izvedel dodatne geološke, geomehanske in geohidrološke raziskave na predvideni trasi, te pa niso pokazale na dodatna geološka tveganja, so sporočili iz projektnega podjetja 2TDK. Monitoring bo potekal tudi prihodnje leto.

V 2TDK so spomnili, da bo 27,1-kilometrska proga drugega tira speljana skozi osem predorov, čez dva viadukta in dva mostova, ki ju bo povezovala galerija. Zgornji del proge bo potekal skozi zakrasele apnence, v spodnjem delu pa bo prešla v flišne plasti na obalnem delu.

Da bi zmanjšali morebitna tveganja in nepredvidljive situacije, predvsem pri gradnji predorov, so na priporočilo revizorskih hiš in Evropske komisije oz. njene izvajalske agencije Jaspers naredili dodatne geološke, geomehanske in geohidrološke raziskave na terenu.

Ta so potekala v sklopu pripravljalnih del, za katera je Slovenija dobila 44,3 milijonov evrov evropskih sredstev v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (Cef).

Izvajalec je bil konzorcij, ki ga sestavljajo Gradbeni inštitut ZRMK, Geološki zavod Slovenije, družbe Irgo Consulting, Elea in Geoinženiringd, Zavod za gradbeništvo Slovenije in Inštitut za krasoslovje pri Znanstveno raziskovalnem centru SAZU. Ta je bil izbran na javnem razpisu, pogodbo v vrednosti 3,1 milijona evrov pa so podpisali septembra lani.

V 2TDK so v sporočilu za javnost navedli, da opravljene dodatne raziskave na terenu in pridobljeni laboratorijski podatki ne predvidevajo, da bo pri gradnji prišlo do dodatnih geoloških tveganj in tako potrjujejo obstoječe geološke izsledke v sklopu izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V prihodnjem letu bodo strokovnjaki omenjenega konzorcija po pogodbi izvajali še hidrogeološki, krasoslovni in geotehnični monitoring. Vsi rezultati pa bodo zbrani in predstavljeni v končnem poročilu septembra prihodnje leto.

Nasprotniki projekta drugega tira, kot ga je zastavila odhajajoča vlada in ga bo očitno v večjem delu prevzela tudi nova koalicija, so sicer med svojimi argumenti navajali tudi različna tveganja za okolje, ki jih prinaša že pred več kot desetletjem izbrana trasa.

Še vedno pa se v okviru pripravljalnih del ni začela gradnja dostopnih cest, ki bo prvi vidni gradbeni poseg na območju bodoče trase. Gradnja je bila na čakanju zaradi referenduma o zakonu o drugem tiru, na katerem so morali volivci odločati dvakrat, a obakrat ni uspel.

Direkcija za infrastrukturo je pogodbo o gradnji dostopnih cest podpisala že decembra lani, ob tem pa tudi podpis pisma o nameri o prenosu pogodbe na družbo 2TDK po uveljavitvi zakona o drugem tiru. Pogodba je tako imela odložni pogoj, da se začne izvajati šele po uveljavitvi zakona, kar se je zgodilo 21. julija. Kolektor CPG in sarajevski Euroasfalt sta na razpisu začeli s ponudbo v vrednosti 14,48 milijona evrov, medtem ko je celotna vrednost pripravljalnih del ocenjena na nekaj več kot 52 milijonov evrov.