c S
Potrošniki avgusta bolj pesimistični 23.08.2018 11:00 Ljubljana, 23. avgusta (STA) - Razpoloženje potrošnikov se je avgusta poslabšalo, predvsem zaradi bolj pesimističnih pričakovanj o gospodarskem stanju v državi in ravni brezposelnosti. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je glede na julij znižala za dve odstotni točki, glede na avgust lani pa je ostala nespremenjena, je danes objavil statistični urad.

Vrednost kazalnika se je avgusta znižala zaradi precej bolj pesimističnih pričakovanj potrošnikov glede gospodarskega stanja v Sloveniji in ravni brezposelnosti (vsako za sedem odstotnih točk). Po drugi strani pa se je izboljšalo pričakovanje potrošnikov glede njihovega varčevanja (za štiri odstotne točke) in glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za eno odstotno točko).

Kazalnika, ki merita mnenje potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi, sta imela v januarju najvišji vrednosti, odkar na statističnem uradu spremljajo mnenje potrošnikov v Sloveniji. Od januarja sta vrednosti precej padli, predvsem v zadnjih dveh mesecih, ko se je pričakovanje glede gospodarskega stanja v državi znižalo za 10 odstotnih točk, ocena trenutnega gospodarskega stanja pa za 11 odstotnih točk.

"Potrošniki v Sloveniji smo torej glede gospodarskega stanja v državi vedno manj optimistični, kar potrjujejo tudi drugi kazalniki, ki merijo mnenje potrošnikov glede gospodarskih razmer v državi; ti so se v mesecu avgustu vsi poslabšali," so poudarili na uradu.

Nasprotno pa se mnenje potrošnikov glede finančnega stanja v njihovem gospodinjstvu ni poslabšalo. Letos sta kazalnika, ki merita pričakovano in trenutno finančno stanje, ostala na visoki ravni. Tudi pričakovanje potrošnikov glede njihovih zmožnosti za večje nakupe se v letošnjem letu ni izraziteje poslabšalo, pričakovanje glede varčevanja pa se je letos izboljšalo.

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila avgusta na letni ravni skoraj enaka, nespremenjena je bila tudi v primerjavi s povprečjem leta 2017.

V primerjavi z avgustom lani se je izboljšalo pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu in glede njihovega varčevanja (vsako za štiri odstotne točke), pričakovanje glede gospodarskega stanja v državi in glede ravni brezposelnosti pa se je poslabšalo (vsako za pet odstotnih točk).

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov pa je tudi avgusta ostala krepko nad dolgoletnim povprečjem, in sicer 16 odstotnih točk.