c S
Nadaljevanje projekta drugi tir z 2TDK 23.08.2018 07:30 Ljubljana, 22. avgusta (STA) - Prihodnjo vlado na področju infrastrukture čaka začetek gradnje drugega tira, koalicija pa naj bi izvajanje projekta nadaljevala s projektnim podjetjem 2TDK. V usklajeni koalicijski pogodbi napovedujejo zagotovljena minimalna sredstva za direkcijo za infrastrukturo, ohranitev vinjetnega sistema in učinkovitejši sistem nadzora prometa.

Bodoči koalicijski partnerji nameravajo na projektu izgradnje drugega tira med Divačo in Koprom dopolniti obstoječe gradbeno dovoljenje za širitev servisnih cevi in potrditi investicijski program. Dela ustanovljenega projektnega sveta vlade za civilni nadzor se bodo po njihovih načrtih nadaljevala, nadaljevali pa bodo tudi pogajanja z zalednimi državami, čeprav ne izključujejo možnosti, da bi se drugi tir financiral brez sodelovanja drugih držav.

Direktor Združenja za svetovalni inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Slovenko Henigman je za STA pozdravil načrte, vendar pa opozoril, da je glede možnosti gradnje drugega tira z lastnimi sredstvi vredno vse napore usmerite v to, da se v projekt pritegnejo zaledne države, seveda ne za vsako ceno. "Ne le z namenom sofinanciranja, temveč tudi zaradi zagotovitve širšega trga," je dodal.

V Združenju za promet pri GZS pa so za STA navedli, da mora izgradnja drugega tira ostati prioriteta vlade, saj je to predpogoj za uravnotežen razvoj prometnih tokov v Sloveniji in za razvoj vseh logističnih dejavnosti in vpletenega gospodarstva v pristanišču Koper. Vendar pa se v skladu s sklepom upravnega odbora združenja ne strinjajo z odločitvijo, da se projekt drugega tira nadaljuje s projektnim podjetjem 2TDK in vključitvijo Madžarske. Kljub temu pa poudarjajo potrebo po čimprejšnji izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper.

Potrjevanje šestletnega operativnega programa s proračunom

Za bolj predvidljivo načrtovanje in realizacijo šestletnega operativnega programa vlaganj v promet in prometno infrastrukturo se bo koalicija zavezala v proračun direkcije za infrastrukturo zagotavljati vsaj toliko sredstev, kot jih bo prejela v izhodiščnem letu 2018, kar je 230 milijonov evrov. Šestletni operativni program vlaganj v promet in prometno infrastrukturo bo postal sestavni del dokumentacije, ki jo DZ potrjuje v okviru vsakoletnega sprejema državnega proračuna.

Henigman je zadovoljen z načrtom, da bi DZ potrjeval šestletne operativne plane razvoja prometne infrastrukture v okviru vsakoletnega sprejema državnega proračuna. "Dejstvo namreč je, da gre pri teh za sestavni del zlatega infrastrukturnega investicijskega pravila, ki zajema stabilne vire, ki se letno ne spreminjajo. V tem kontekstu je predlaganih 230 milijonov evrov za direkcijo za infrastrukturo treba pozdraviti," je dodal.

Posebno pozornost nameravajo v koaliciji posvetiti tudi tretji razvojni osi, modernizaciji železniškega omrežja, uvedbi enotne vozovnice, conskemu sistemu plačevanja in višjim subvencijam javnega prevoza. Kot je dejal Henigman, se jim v združenju za svetovalni inženiring predlagani ukrepi zdijo ustrezni.

V združenju za promet pa med nujnimi prioritetami prihodnjega mandata izpostavljajo nadaljevanje vlaganj v obnovo, posodobitev in izgradnjo ustrezne infrastrukture, tako cestne kot železniške. Po njihovi oceni bo treba začeti razmišljati tudi o širitvi avtocestnega omrežja, se pravi o izgradnji tretjega pasu na avtocestah, sicer se nam obetajo čedalje pogostejši zastoji in upočasnjen pretok prometa na omrežju.

"Vlada si mora zadati in opredeliti tudi cilje, ki jih želi doseči s samo dejavnostjo logistike kot take, ko ne gledamo zgolj izgradnje infrastrukture. Dodana vrednost, ki se jo ustvarja v logistiki, ni zanemarljiva in prav bi bilo, da bi vlada opredelila dejavnost logistike in transporta kot ene izmed strateških gospodarskih panog," so navedli.

Koalicija za uvedbo elektronskih vinjet

Peterica strank, ki je z Levico uskladila koalicijsko pogodbo, bi ohranila vinjetni sistem za osebna vozila do 3,5 tone in uvedla elektronske vinjete. Z dvigom cestnine in taks bi omejili vožnjo za tovorna vozila z višjimi izpusti. Prav tako si koalicijske partnerke želijo omejiti uvoz dizelskih vozil z višjimi izpusti (z izjemo starodobnikov). Med prioritetami na področja prometa za prihodnja štiri leta je tudi postopno preusmerjanje tovora na železniške tire.

Če bodo uresničili vse zastavljene cilje, se nam obeta učinkovitejši nadzor prometa z avtomatskimi sistemi nadzora in sekcijsko merjenje hitrosti na ključnih odsekih avtocestnega križa.

V združenju za promet omejitvi vožnje za tovorna vozila z višjimi izpusti ne nasprotujejo, saj imajo podobne ukrepe tudi v Avstriji in tudi v drugih evropskih državah in mestih. Pri tem pa pozivajo k razmisleku, kje take omejitve vzpostaviti, da bodo dosegle želen učinek tako za lokalno prebivalstvo kot gospodarstvo.

Kot so spomnili, se slovenska transportna podjetja odločajo za nakupe tovornih vozil najsodobnejšega standarda, pri čemer nekateri že razmišljajo o nabavi tovornih vozil na alternativna goriva, in je ukrep omejitve uvoza dizelskih vozil z višjimi izpusti verjetno bolj ukrep, ki bi prizadel prebivalce, ki bi si želeli uvoziti dizelsko vozilo z višjimi izpusti.