c S
Dom upokojencev Kranj odstopa od tožb proti zaposlenim 22.08.2018 14:44 Kranj, 22. avgusta (STA) - Svet Doma upokojencev Kranj je na podlagi odločbe višjega delovnega in socialnega sodišča v podobni zadevi na današnji seji sprejel sklep o odstopu od nadaljnjih tožb za vračilo preveč izplačanih stroškov prevoza na delo. Zavod bo delavcem, ki že odplačujejo preveč izplačane stroške prevoza, povrnil dosedanja vplačila skupaj z obrestmi.

Direktorica Doma upokojencev Kranj Zvonka Hočevar je spomnila, da so tožbene zahtevke morali vložiti zaradi izrecne zahteve v 165. členu zakonu o uravnoteženju javnih financ (Zujf), kar izhaja tudi iz mnenja računskega sodišča in ministrstva za javno upravo.

"Ker pa lahko zaradi nedavne odločbe sodišča druge stopnje, ki je bila sicer izdana v drugi zadevi in med drugima strankama, pričakujemo, da bo sodišče zavrnilo naše zahtevke, za katere je predvidena obravnava 31. avgusta, sem svetu zavoda predlagala današnji sklep, da se izognemo nadaljnjim stroškom," je pojasnila v današnjem sporočilu za javnost.

Hkrati je svet doma Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva Doma upokojencev Kranj, ki ga zastopa Nataša Malnar, na današnji seji predlagal, da tudi sindikat odstopi od svojih tožb, s katerimi toži dom v zvezi s prevozi na delo. Vendar je sindikat predlog zavrnil in bo vztrajal pri nadaljnjih tožbah.

"Žal mi je, da sindikat zdravstva in socialnega skrbstva ni pripravljen odstopiti od svojih tožb, da bi lahko zadevo v zvezi s prevoznimi stroški dokončno zaključili. Sindikat bo po izjavi predsednice Malnarjeve vztrajal pri nadaljnjih tožbah, kar posledično pomeni, da bodo pravdni stroški še narasli," dodala Zvonka Hočevar.

Kot je znano, je svet Doma upokojencev Kranj na zahtevo sindikata zdravstva in socialnega skrbstva, da se delavcem obračuna javni prevoz namesto kilometrine, septembra 2016 sprejel sklep, da se vsem delavcem poračunajo stroški prevoza na delo za obdobje od junija 2012 do marca 2015.

Vsem, ki so dobili manj, kot bi dobili v primeru javnega prevoza, je dom sredstva izplačal v enkratnem znesku, tistim, ki so dobili preveč, pa je ponudil obročno odplačevanje. Proti devetim delavcem, ki niso sklenili dogovora, je bil dom dolžan vložiti tožbene zahtevke za vračilo preveč izplačanih zneskov.

Prvostopenjsko sodišče je nedavno odločilo v korist dveh delavk Doma upokojencev Kranj. Odločb sodišča druge stopnje v obeh primerih še ni, je pa drugostopenjsko sodišče v podobnem primeru odločilo, da ne upošteva niti načina obračuna potnih stroškov niti določil 165. člena Zujfa ter da je treba prvenstveno upoštevati 191. člen obligacijskega zakonika.

Tožbe so eden izmed razlogov za nesoglasja med delom zaposlenih in vodstvom kranjskega doma upokojencev, ki so konec maja narasla do te mere, da je Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva pripravil protestni shod in zahteval odstavitev direktorice ter izboljšanje delovnih razmer v domu. Direktorica je vse očitke zavrnila, drugi sindikat v domu pa je pozval k mirnemu reševanju sporov.