c S
Okrožno sodišče zavrglo predlog za začetek poenostavljene prisilne poravnave Electe Naložb 22.08.2018 13:07 Ljubljana, 22. avgusta (STA) - Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrglo predlog družbe Electa Naložbe, ki je v lasti Jureta in Damijana Jankovića, za začetek poenostavljene prisilne poravnave. Sodišče je med drugim zapisalo, da instituta poenostavljene prisilne poravnave ni mogoče uporabiti, če dolžnik s tem le zavlačuje odločanje o predlogu za začetek stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Ljubljani je marca že oklicalo začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave nad družbo Electa Naložbe, a je maja višje sodišče ugodilo pritožbi družbe Heta Asset Resolution in sklep okrožnega sodišča o začetku poenostavljene prisilne poravnave nad Electo Naložbami razveljavilo ter zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču.

Okrožno sodišče v Ljubljani je v novem postopku ugotovilo, da je predlog Electe Naložb nedovoljen in ga je kot takega zavrglo, izhaja iz današnje objave na Ajpesu.

"Ker instituta poenostavljene prisilne poravnave ni mogoče uporabiti, če dolžnik s tem le zavlačuje odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka in že iz predloga začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave ni mogoče zaključiti, da predstavlja resen in učinkovit ukrep za odpravo insolventnosti, je sodišče predlog dolžnika za začetek poenostavljene prisilne poravnave kot nedovoljen zavrglo," so zapisali v sklepu, na katerega se je mogoče pritožiti v 15 dneh.

Prvostopenjsko sodišče se v novem sklepu med drugim ni strinjalo s trditvami Electe Naložb, da terjatev družbe TCK, ki je upnica Electe Naložb postala po oddelitvi TCK od Hypo banke, ne obstaja, terjatev banke Hypo pa da je zastarala.

Na okrožnem sodišču so zapisali, da je bil izkazan prenos terjatve iz družbe Hypo Alpe Adria na novega upnika TCK in bi morala družba Electa Naložbe v seznam navadnih terjatev vključiti tudi svoje obveznosti do TCK v višini 2,28 milijona evrov.

Poleg zadeve Electa Naložbe je višje sodišče junija ugodilo tudi pritožbi Hete na sklep okrožnega sodišča o začetku poenostavljene prisilne poravnave nad družbo Electa Holding. Tudi tega je razveljavilo in zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču. Okrožno sodišče je na predlog Hete aprila začelo tudi osebni stečaj Damijana Jankovića.

Kot je maja poročal spletni portal Siol, je Janković v vseh treh svojih podjetjih - Electi Inženiringu, Electi Naložbah in Electi Holdingu - izpeljal enak manever: predlagal je poenostavljeno prisilno poravnavo, s katero bi se znebil od 90 do 95 odstotkov dolgov, obvladoval pa bi jih prek prijateljskih upnikov, ki so pred tem odkupili terjatve do vseh treh podjetij. Upniki Electe Inženiringa so sicer septembra lani potrdili poenostavljeno prisilno poravnavo družbe, v kateri bodo navadni upniki do konca leta 2020 10-odstotno poplačani.