c S
Koalicijske prioritete: Postopno zvišanje minimalne plače in zmanjševanje prekarnosti 21.08.2018 07:29 Ljubljana, 20. avgusta (STA) - Peterica strank, ki je z Levico uskladila koalicijsko pogodbo, med načrti na področju trga dela izpostavlja postopen dvig minimalne plače, zmanjšanje prekarnosti in spodbujanje podaljševanja delovne aktivnosti. Med ukrepi naj bi v koalicijsko pogodbo zapisali odpravo prekarnosti v javnem sektorju in izločitev dodatkov iz definicije minimalne plače.

Varna prožnost na trgu dela spet med koalicijskimi cilji

Spremembe se obetajo na področju delovnopravne zakonodaje, šle pa naj bi v smeri lažjega prilagajanja delodajalcev hitrim spremembam v poslovnem okolju ob hkratni vzpostavitvi mehanizmov ustrezne varnosti delojemalcev s postopno izenačitvijo pravic vseh oblik dela v smeri varne prožnosti. Ta koncept ni nov koalicijskim pogodbam v zadnjem obdobju. Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič je za STA dejala, da bo s konkretnejšimi ocenami treba počakati konkretne rešitve, ZSSS pričakuje, da bo več nadzora za kršitelje, nasprotovali pa bodo "že nekajkrat prežvečenemu predlogu odpovedi brez razloga".

Večjo prožnost zaposlovanja pa pozdravlja generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije Igor Antauer. Vendar pa je za STA opozoril, da bo "nekdo moral na koncu odločiti, da bodo delovna razmerja res prožna za delodajalce, delavcem pa je treba omogočiti, da bo v primeru izgube dela prehod tak, da jim bo v začetnem obdobju omogočal socialno in materialno varnost, vendar pa ne bo stimuliral dolgotrajne brezposelnosti".

Poudarek na dvigu minimalne plače in odpravi prekarnosti pri zaposlitvah

Bodoči koalicijski partnerji želijo takšno minimalno plačo, da bo ta omogočala dostojno življenje. V prihodnjih dveh letih naj bi to vsako leto zvišali za 4,5 odstotka na leto, nato pa leta 2021 začeli z uporabo formule za izračun minimalne plače. Iz definicije minimalne plače nameravajo izločiti še preostale dodatke.

Jerkičeva je ocenila, da je izločitev dodatkov iz minimalne plače in njen dvig na raven minimalnih življenjskih stroškov ne le politična, ampak dejanska nuja, zato tako usmeritev pozdravlja. Za minimalno plačo, ki bo omogočala dostojno življenje, je tudi predstavnik delodajalcev, vendar dvomi, da je pavšalno določen 4,5-odstoten dvig minimalne pravi način. Po njegovem mnenju je nujno preveriti tudi razmerje med socialnimi transferji in minimalno plačo, da ne bi prvi demotivirali brezposelnih za delo.

Med prioritetnimi ukrepi za odpravo prekarnosti stranke, ki bodo oblikovale vlado, napovedujejo odpravo prekarnih oblik dela v javnem sektorju, in sicer kot zgled zasebnemu sektorju, zajamčeno minimalno plačo pa naj bi uvedli tudi za agencijske delavce. Poiskati želijo tudi rešitev za zagotavljanje socialne in zdravstvene varnosti samozaposlenih oseb v primeru bolniškega dopusta v prvih 30 dneh, zaostrili bi prepoved veriženja pogodb.

"Prekarnost bo treba odpravljati tudi v zasebnem sektorju in tu zgled javnega ne bo edini način. Prekarnost je v bistvu zloraba zakonodaje, zanimivo je, da jo tako prostodušno priznavajo s koalicijsko pogodbo," je izpostavila Jerkičeva.

Da je prav, da se prekarne oblike dela preganjajo, vendar pa moramo ugotoviti, kaj prekarno delo sploh je, pa je menil Antauer. Prepričan je, da je to predvsem posledica rigidnega trga dela. Prekarnost je sicer lahko pozitivna, če ljudje niso prisiljeni v to obliko dela, zato je nanjo treba gledati v luči celotnega sistema delovnopravnih odnosov. Pozdravlja pa reševanje problematike bolnišk samozaposlenih.

Tudi boljša povezanost med izobraževanjem in gospodarstvom ostaja cilj politike

Koalicija spremembe napoveduje tudi v izobraževalnem sistemu, ki ga nameravajo prilagoditi potrebam trajnostno in razvojno naravnanega gospodarstva z večjim poudarkom na praktičnem usposabljanju in zgodnjem prilagajanju ter vključevanju v delovno okolje preko sistemov vajeništva, delovnih praks in skupnih projektov med izobraževalnimi, razvojno-raziskovalnimi ter gospodarskimi subjekti.

Predstavnik delodajalcev je opozoril, da bi moral biti izobraževalni sektor usmerjen k potrebam delodajalcev. "Nismo pripravljeni na vseživljenjsko učenje. Dokler bo država kriva, da ne daje dela, ker se nihče ne potrudi, potem bomo imeli tako, kot je," je dodal.

Koalicija bi spodbujala tudi spolne kvote v organih vodenja gospodarskih družb, za kar pa Antauer ne vidi potrebe. "Spolne kvote v organih vodenja gospodarskih družb bodo lahko zagotovili v podjetjih v državni lasti, v zasebnih verjetno to ne gre, ukrep kot tak pa pozdravljamo," pa je dodala Jerkičeva.