c S
V Slovenj Gradcu po navedbah župana izpeljali večino želenih projektov 20.08.2018 06:21 Slovenj Gradec, 18. avgusta (STA) - Župan Mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas je z iztekajočim se mandatom zadovoljen. "Izpeljali smo večino želenih projektov in redno opravljali vse zakonsko obvezne naloge, ob tem pa nismo povečali zadolžitve občine," je izpostavil v pogovoru za STA. Mandat želi nadaljevati in dokončati projekte, ki so jih pripravili.

Občina je v tem mandatu velik poudarek namenila naložbam na področju vzgoje in izobraževanja. V javno-zasebnem partnerstvu je zgradila tri nove vrtce, enega trenutno obnavlja. Na Drugi OŠ Slovenj Gradec je bila zamenjana streha, večja obnovitvena dela potekajo tudi na Prvi OŠ, obnovljene so vse podružnične šole, Slovenj Gradec je dobil novo glasbeno šolo.

Občina je vlagala tudi v cestno in komunalno infrastrukturo, v vaška jedra, pokopališča in javne prostore, oživlja mestno jedro. V času na prehodu črpanja sredstev med eno in drugo evropsko finančno perspektivo je intenzivno pripravljala večje projekte.

Tako ima trenutno za izvedbo pripravljenih projektov, vrednih skupaj 20 milijonov evrov bruto, vključno z občinskim deležem, od tega je zagotovljenih evropskih sredstev za 15 milijonov evrov. V prihodnjih letih se tako Slovenj Gradcu med drugim obeta nov blok neprofitnih stanovanj, kopališki center s parkom urbanih športov, dograjeno kolesarsko omrežje in prenovljeno mestno jedro.

Hkrati je občina v tem mandatu sprejela nekatere strateške dokumente, kot so občinski prostorski načrt in več podrobnih prostorskih načrtov, ki omogočajo investitorjem gradnjo poslovnih ali stanovanjskih objektov, je navedel župan.

"In v tej konjunkturi, ki smo ji zdaj priča, računamo, da bo tudi v malo bolj obrobna območja, ne le središča, kot so Ljubljana, Maribor, Obala, prišlo do vlaganj v stanovanjsko gradnjo," je izpostavil in dodal, da imajo v občini pripravljena tudi zemljišča za te namene.

Občina je tako po županovem mnenju veliko naredila za to, da bi, kot je obljubljal pred volitvami, ustvarila še boljše pogoje za bivanje vseh. A je znano, da doslej večjega zanimanja za nakupe občinskih parcel za gradnjo individualnih hiš in stanovanjskih blokov ni bilo.

Ob tem slovenjgraška občina še naprej deli trend večine koroških občin, kjer se število prebivalcev zmanjšuje. V zadnjih štirih letih se je število občanov Slovenj Gradca zmanjšalo za več kot 300, v zadnjih desetih letih pa za skoraj 600. V začetku leta 2018 je v Mestni občini Slovenj Gradec po uradnih statističnih podatkih živelo 16.525 prebivalcev.

"Mislim, da je glavni razlog za odseljevanje oziroma negativni prirast pomanjkanje delovnih mest za izobražene mlade. Odhajajo v glavnem mladi izobraženci oziroma ti ostanejo v večjih centrih, kjer se izobražujejo in kjer so na voljo delovna mesta in boljše službe. Na Koroškem pa je za izobražen kader manj ponudbe," je kot osnovni razlog za zmanjševanje števila prebivalcev občine navedel župan. Kot še en pomemben razlog je izpostavil pomanjkanje stanovanj.

"Ravno ti ukrepi, kot so zagotavljanje površin za stanovanjsko gradnjo in aktivnosti pri pridobivanju investitorjev, so tisti, ki želijo to stanje izboljšati. Pri ponudbi delovnih mest za mlade izobražence pa ima lokalna skupnost zavezane roke," je dejal slovenjgraški župan, ki meni, da mora država spremeniti izobraževalni sistem tako, da se bo več ljudi usmerjalo v strokovne, tehnične poklice, v katerih bodo mladi tudi lažje našli zaposlitve.

Sama občina se sicer po županovih besedah lahko pohvali s prijetnim, kvalitetnim bivalnim okoljem, ponudbo športnih in kulturnih dobrin ... "Tudi dostopnost ni slaba, z izgradnjo tretje razvojne osi se bo še izboljšala. To so optimistične okoliščine, ki bodo verjetno ta trend tudi izboljšale," je optimističen Čas.

Sam pozitivne premike opaža tudi na področju gospodarske dejavnosti, mesto pa po njegovih besedah poudarek daje informacijski tehnologiji in izobraževanju na področju zdravstva in tehnologije polimerov. "Na teh področjih vidimo svoje priložnosti," je dejal župan, ki se veseli tudi pozitivnih trendov v turizmu, saj število turističnih nočitev v občini raste, v mestu se bo kmalu odprl drugi hotel.

Ni pa župan uresničil predvolilnih načrtov za ureditev turističnega območja Jenina, kjer je njegov predhodnik Matjaž Zanoškar načrtoval terme, a se Čas s temi načrti ni strinjal. Občina zdaj svoja zemljišča na tem območju prodaja, možnost kopanja v vseh letnih časih pa bo predvsem za občane predstavljal nov kopališki kompleks, ki ga načrtuje ob robu mesta.