c S
V javni obravnavi nov predlog državnega prostorskega načrta za Poček 17.08.2018 10:32 Postojna, 17. avgusta (STA) - Ministrstvo za obrambo (Mors) je v sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor ter ob podpori vlade pripravilo nov državni prostorski načrt za območje Počka na Postojnskem. Javnosti je predlog za državni prostorski načrt za osredje vadišče Slovenske vojske na Počku na ogled od začetka tedna, javna predstavitev predloga pa bo 4. septembra.

Razlog za nov predlog državnega prostorskega načrta za vadišče Poček je odločitev ustavnega sodišča, ki je zdajšnji načrt decembra lani razveljavilo.

Skoraj desetletje po prvih projektih za celovito ureditev osrednjega vojaškega vadišča se tako postopek začenja znova. Če se ne bo zapletlo, na Morsu predvidevajo, da bo nov državni prostorski načrt sprejet do konca junija prihodnje leto, pišejo današnje Primorske novice.

Razlog, zaradi katerega je bil razveljavljen dozdajšnji načrt, je okoljski, saj Mors ni dokazal, da vadišče ne predstavlja tveganja za vire pitne vode. Vlada je namreč v prvem postopku načrt sprejela kljub dvema negativnima mnenjema agencije za okolje. V skladu z odločbo ustavnega sodišča bo zato v ponovljenem postopku treba ustrezno dopolniti strokovne podlage za oceno vplivov na podzemne vode.

Na Morsu so za Primorske novice povedali, da so projektno nalogo za izdelavo dopolnitve strokovnih podlag s področja varstva okolja za segment vode uskladili z direkcijo za vode in na tej podlagi že objavili javni razpis za izdelavo dodatnih strokovnih podlag za nov državni prostorski načrt. Na direkciji za vode pa so pojasnili, bo morala strokovna podlaga analizirati vse vplive na podzemne vode.

Predsednica občinske delovne skupine za reševanje problematike Počka Margareta Srebotnjak Borsellino pa je prepričana, da v tako kratkem času strokovne podlage ni mogoče ustrezno dopolniti.

Postojnski občinski svet je glede problematike vadišča na seji konec junija sprejel tudi sklep, ki med drugim vključuje zahtevo za sklenitev sporazuma z vlado o terminskem in vsebinskem načrtu za zaprtje vadišča. Če do dogovora med občino in vlado ne bo prišlo, bo zakon o zaprtju vadišča Poček kot tudi zakon o zaščiti vodnega vira Malni pripravila občina sama in ga poslala v državni zbor. Srebotnjak Borsellinova je Primorskim novicam potrdila, da so z njuno pripravo na postojnski občini že začeli.