c S
Skupina Triglav v polletju ob več škodnih dogodkih z manj dobička 17.08.2018 10:53 Ljubljana, 17. avgusta (STA) - Skupina Triglav je v polletju zbrala 574,8 milijona evrov bruto premij ali pet odstotkov več kot v tem času lani. Dobiček pred davki se je znižal za 16 odstotkov na 35,6 milijona evrov, čisti dobiček pa za 17 odstotkov na 30 milijonov evrov. Razlog je v množičnih škodnih dogodkih in nižjih naložbenih donosih. Uprava je s poslovanjem zadovoljna.

Zavarovalnica Triglav je na ravni skupine v prvih šestih mesecih zabeležila za 326,8 milijona evrov bruto škod, kar na letni ravni predstavlja štiriodstotno rast, je razvidno iz polletnega poročila o poslovanju, objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze.

Poplave, toče, neurja in spomladanske pozebe v Sloveniji in Makedoniji so skupini Triglav v drugem četrtletju povzročile za več kot 21 milijonov evrov škod, kar je v medletni primerjavi povzročilo za devet odstotkov višje obračunane kosmate zneske škod premoženjskih zavarovanj skupine.

V začetku maja so toča in poplave v vzhodnem delu Slovenije povzročile za tri milijone evrov škod, junijska neurja s točo so povzročila za 16,9 milijona evrov škod. V severovzhodnem delu Slovenije so neurja s točo povzročila za 2,6 milijona evrov škod, junijska vremenska ujma v Beli krajini in severovzhodni Sloveniji je pustila za 13,2 milijona evrov škod, v Zasavju in okolici je bilo škode za 1,2 milijona evrov. V Makedoniji je aprilska pozeba povzročila za 400.000 evrov škod, majska in junijska toča pa za 760.000 evrov škode.

Poleg naravnih škod so v dobičkonosnost zarezali tudi nižji donosi od finančnih naložb. Skupina je konec junija razpolagala s 3,1 milijarde evrov finančnih naložb, katerih donosi (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) so se na letni ravni znižali za 30 odstotkov, kar je bilo ob lanskih enkratnih dogodkih pričakovano.

Kot so poudarili, je bilo poslovanje v zavarovalni dejavnosti dobro. Bruto premij je bilo na ravni skupine za 27 milijonov evrov več. V segmentu premoženjskih zavarovanjih se je premija povečala za šest odstotkov, v segmentu življenjskih zavarovanj za 0,3 odstotka in v segmentu zdravstvenih zavarovanj za osem odstotkov.

Premijsko rast so dosegli na vseh trgih skupine, v Sloveniji je bila v povprečju štiriodstotna, zunaj Slovenije pa sedemodstotna. Ob tem se nadaljuje postopna krepitev deleža premije skupine, obračunane zunaj Slovenije, ob polletju je znašala 18,1 odstotka oz. 0,4 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani.

Matična družba Zavarovalnica Triglav je v prvem polletju zbrala 365,7 milijona evrov bruto premij, kar je v medletni primerjavi štiri odstotke več. Dobiček pred obdavčitvijo je upadel za 21 odstotkov na 32,1 milijona evrov, čisti dobiček pa se je ob 23-odstotnem padcu ustavil pri 27,2 milijona evrov.

"Poslovanje v prvi polovici leta je bilo dinamično, ob dobri premijski rasti so nanj vplivali tudi množični škodni dogodki in znižani donosi od naših naložb. Z vidika letnih in strateških ciljev smo z doseženim zadovoljni. Na vseh naših trgih in v obeh naših dejavnostih smo dosledno nadaljevali z aktivnostmi strategije rasti in razvoja," je polletno poslovanje ocenil predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

V Triglavu letos po njegovih pojasnilih nadaljujejo z izvajanjem vseh usmeritev strategije, ki med drugim vključujejo večjo prepoznavnost skupine kot vodilnega upravljalca premoženja na naših trgih in povečevanje obsega sredstev, ki ga upravljajo. "V tem okviru tudi aktivno spremljamo možnosti konsolidacije družb za upravljanje in portfeljev pokojninskih družb na naših trgih in s tem povezan je naš letošnji nakup družbe Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuče društvo na hrvaškem trgu pokojninskih zavarovanj," je še dodal Slapar.

Zavarovalnica Triglav je imela konec junija na ravni skupine 5158 zaposlenih, od tega v matični družbi 2283.

Zavarovalnica Triglav je ob polletju z 29,2-odstotnim tržnim deležem (lani v tem času 29,9 odstotka) ohranila položaj vodilne zavarovalnice v Sloveniji. Skupina Triglav (matična družba, zdravstvena zavarovalnica in Skupna pokojninska družba) je dosegla 36,1-odstotni tržni delež oz. 0,5 odstotne točke manj kot v enakem obdobju lani.

V Triglavu so ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta ob tem potrdili načrtovani razpon letnega dobička. Decembra lani so v zavarovalnici ocenili, da se bo dobiček pred obdavčitvijo letos gibal med 80 in 90 milijonov evrov.