c S
Dodatnih 35 milijonov predvsem za zobozdravstvo, ortopedijo, kardiologijo in okulistiko 17.08.2018 07:28 Ljubljana, 16. avgusta (STA) - Dodatnih 35 milijonov evrov, kolikor jih bo predvidoma ZZZS imel letos dodatno na voljo za skrajševanje čakalnih vrst, se bo razdelilo z novim aneksom k splošnemu dogovoru za letošnje leto. Sredstva bodo šla v programe, kjer so najdaljše čakalne dobe, predvsem za zobozdravstvo, ortopedijo, kardiologijo in angiologijo ter okulistiko.

Vsi partnerji v zdravstvu, ki sodelujejo pri oblikovanju splošnega dogovora in pripadajočih aneksov, lahko do 6. septembra vložijo svoje predloge, kako razdeliti ta sredstva.

Ministrstvo za zdravje bo v tem roku vložilo predlog za aneks dva k splošnemu dogovoru za letošnje leto, ki bo odražal pričakovanja skupnega odbora DZ, da se dodatna sredstva v višini 35 milijonov evrov usmerijo v zdravstvene storitve in programe, kjer so čakalne dobe največje oziroma zavarovane osebe čakajo nad dopustno čakalno dobo, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje po današnji dopisni seji vlade.

Na podlagi podatkov o čakalnih dobah 15. julija so najbolj kritična področja zobozdravstva, kjer čaka na zdravstveno storitev 43.450 bolnikov, od tega 32.530 nedopustno dolgo, ortopedije, kjer čaka na zdravstveno storitev 26.850 bolnikov, od tega 13.820 nedopustno dolgo, kardiologije in angiologije, kjer čaka 33.380 bolnikov, od tega 13.930 nedopustno dolgo, in okulistike, kjer čaka 32.620 bolnikov, od tega 14.050 nedopustno dolgo.

Pred pripravo predloga aneksa bo ministrstvo za zdravje skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ponovno podrobno preučilo trenutne podatke o čakalnih dobah in realizaciji storitev v letošnjem letu v vseh specialnostih in predlagalo še razširitev programa drugih področij, ki so kritične v smislu čakajočih nad dopustno čakalno dobo in v katerih je z dodatnimi sredstvi mogoče pričakovati povečano realizacijo storitev še v letošnjem letu.

Ob tem bo ministrstvo za konkretno izvedbo predloga oziroma za izvedbo storitev in programov predlagalo predvsem širjenje obsega storitev, ki so plačane po realizaciji brez omejitev, ter širjenje obsega storitev, ki so plačane v večjem obsegu, kot je bilo sprva dogovorjeno s splošnim dogovorom in aneksom ena.

O spornih vprašanjih, če bo njih prišlo med partnerji v zdravstvu, bo odločala vlada predvidoma oktobra. Šele takrat bo lahko v celoti določena predvidena poraba dodatnih 35 milijonov evrov sredstev, so navedli v sporočilu po današnji seji vlade.

Ob tem pa so dodali, da je podlaga za sprejetje aneksa dva k splošnemu dogovoru poleg spremenjenega odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države, o čemer bo DZ predvidoma odločal v četrtek, tudi rebalans finančnega načrta ZZZS. Tega sprejmejo organi upravljanja ZZZS in ga potrdi vlada. Upravni odbor ZZZS je rebalans sprejel na seji 9. avgusta, skupščina ZZZS bo o tem odločala na seji predvidoma v začetku septembra.

"Ministrstvo za zdravje si bo prizadevalo v čim krajšem času izvesti vse aktivnosti za dejansko plasiranje dodatnih sredstev k izvajalcem zdravstvenih storitev oz. v storitve," so napovedali. Dodali so, da je kljub temu mogoče pričakovati, da bodo izvajalci dodatne storitve in programe izvajali le v zadnjih dveh oziroma največ treh mesecih letošnjega leta, če se bodo lahko hitro prilagodili in organizirali izvedbo povečanega obsega zdravstvenih programov.