c S
Vlada o gospodarskih temah 17.08.2018 07:28 Ljubljana, 16. avgusta (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da bo statistični urad z 21. avgustom začasno za največ pol leta vodila Genovefa Ružić, zdaj generalna direktorica urada, ki se ji petletni mandat izteka. Za dokončanje vseh ureditev po državnem prostorskem načrtu za hidroelektrarno Krško pa je za letos zagotovila dodatnih 2,42 milijona evrov sredstev.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, je vlada danes sprejela rebalans poslovnega načrta javnega podjetja Infra, ki bdi nad ureditvijo vodne infrastrukture in druge državne in lokalne infrastrukture na območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save, za letos.

Tako je vlada Infri za letos namenila dodatnih 2,42 milijona evrov sredstev. "S tem se začenjajo aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, načrtovanja, začetka izvajanja preliminarnih del za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice," so poudarili in dodali, da so letos predvidena dela v sklopu gradnje čistilne naprave in kanalizacije Pijavško ter dokončanje gradnje pločnika v Brestanici, ki sta zadnji dve ureditvi, ki ju je treba dokončati ob zaključevanju vseh ureditev na krški hidroelektrarni.

Vlada je oblikovala stališče Slovenije do predloga evropske uredbe o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti in sprememb evropske uredbe glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika. Oba predloga sta sicer del širše pobude Evropske komisije o trajnostnem razvoju, ki postavlja temelje za okvir EU, ki umešča okoljske, socialne in upravljavske vidike v središče finančnega sistema, da bi se podprlo preoblikovanje evropskega gospodarstva v okolju prijaznejši, odpornejši in krožni sistem. Te dejavnike je treba upoštevati pri odločanju o naložbah, da bi te postale bolj trajnostne.

Slovenija predloga podpira, si pa bo pri njuni obravnavni prizadevala, da se bo upoštevalo tudi manjše kapitalske trge držav članic, da udeležencem na teh trgih ne bi nastali nesorazmerni stroški.