c S
Skupni odbor dal zeleno luč povišanju odhodkov ZZZS 14.08.2018 14:57 Ljubljana, 14. avgusta (STA) - Skupni odbor DZ je podprl spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država, s katerim se za 35 milijonov evrov zvišujejo letošnji odhodki javne zdravstvene blagajne. V razpravi so poslanci med drugim opozorili, da dodatna sredstva še ne pomenijo popolne rešitve za skrajšanje čakalnih vrst.

Na predlog poslanca SAB Andreja Rajha so člani odbora sprejeli sprejeli še dopolnilo, s katerim ministrstvu za zdravje in Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) predlagajo, naj se dodatna sredstva namenijo izključno za skrajšanje čakalnih vrst, od akterjev pa pričakujejo, da se bodo takoj lotili priprave aneksa k splošnemu dogovoru, s katerim bodo natančneje določili porabo dodatnih sredstev.

ZZZS se letos namreč obeta 35 milijonov evrov več prihodka, kot so načrtovali v finančnem načrtu. Višek sredstev želijo nameniti za skrajševanje čakalnih vrst.

Fiskalni svet je ob tem opozoril, da dvig izdatkov ZZZS ni zadostno utemeljen in ni pripravljen na podlagi jesenskih makorekonomskih napovedi, kar je danes izpostavil tudi predsednik fiskalnega sveta Davor Kračun. "Zavedamo se problemov, ki bremenijo zdravstvo in nihče ne dvomi v dobre namene vlade s tem predlogom, a treba je opozoriti, da tukaj odločamo o porabi javnega denarja," je poudaril. Prav tako po njegovem mnenju ni nobenega zagotovila, da okvir javne porabe ne bo presežen.

A po mnenju vlade pravna podlaga za spremembo odloka za zvišanje odhodkov ZZZS obstaja, saj je zaradi višjih prihodkov ZZZS dejansko prišlo do spremembe okoliščin, ki utemeljujejo zvišanje zgornje meje odhodkov zdravstvene blagajne, je pojasnila ministrica za finance Mateja Vraničar Erman. Strinja se s fiskalnim svetom, da je javne finance treba upravljati po načelu previdnosti in če bi bilo ogroženo doseganje letošnjih javnofinančnih ciljev, bi po ministričinih zagotovilih sledili opozorilom fiskalnega sveta.

Najdaljše čakalne vrste, za katera bi namenili dodatna sredstva, so po pojasnilih državne sekretarke z ministrstva za zdravje Jožice Maučec Zakotnik med drugim na kardiologiji, okulistiki, zobozdravstvu in ortopediji. Anka Bolka z ZZZS je opozorila, da bi vsako odlašanje zaradi nadaljnjih postopkov pomenilo, da v letošnjem letu ne bi uspeli porabiti teh sredstev. "Dati roko v ogenj, da se bodo zaradi tega vrste skrajšale, pa ne more nihče," je dodala. Kot je pojasnila, so finančna sredstva samo eden od vidikov reševanja čakalnih dob.

Več poslancev je v razpravi, v kateri ni manjkalo očitkov na račun stanja v zdravstvu, opozorilo, da je dodatnih 35 milijonov evrov sredstev premalo za učinkovito reševanje čakalnih dob. Poslanci Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS), Jože Lenart (LMŠ) in Bojana Muršič (SD) so tudi izrazili skrb, da dodaten denar ne bi bil namenjen reševanju rak rane slovenskega zdravstva.

Pomisleki fiskalnega sveta so po mnenju poslancev NSi Jožefa Horvata in SDS Zvonka Černača sicer argumentirani, a zvišanje odhodkov ZZZS podpirata, če to pomeni izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev. Tudi poslanci ostalih strank so izpostavili nujnost strukturnih sprememb v zdravstvu, pa tudi nadzor nad porabo dodatnih sredstev.

Člani odbora so po razpravi podprli še dopolnilo Jožefa Horvata, ki vladi predlaga, da do petkove seje DZ, na kateri bodo poslanci odločali o spremembi odloka, posreduje načrt, na kakšen način se bo razdelilo 35 milijonov evrov za skrajševanje vrst. Ob tem so predstavniki ministrstev in ZZZS opozorili, da je do petka za pripravo takega dokumenta premalo časa, saj se točna usmeritev sredstev določa z aneksom, ki ga po natančno opredeljenem postopku dogovorijo partnerji v zdravstvu.