c S
Položili temeljni kamen za poslovno-logistični center Komunale Trebnje 14.08.2018 13:22 Trebnje, 14. avgusta (STA) - Direktor javnega podjetja Komunala Trebnje Stanko Tomšič, župani štirih občin soustanoviteljic javnega podjetja in direktor podjetja GPI Tehnika Novo mesto Drago Muhič so danes položili temeljni kamen za izgradnjo novega poslovno-logističnega centra Komunale Trebnje. Naložbo v višini 2,85 milijona evrov v celoti financira trebanjsko javno podjetje.

Pogodbo o izvedbi del so z izbranim izvajalcem GPI Tehniko podpisali 21. junija letos, gradbeno dovoljenje pa so na komunali prejeli dan pozneje. "Veseli me, da so se dela začela takoj po podpisu pogodbe in da napredujejo skladno s predvideno dinamiko. Upam, da bodo tako potekala tudi naprej, da bomo dejansko lahko izvedli selitev maja prihodnje leto, kot je bilo predvideno," je po navedbah komunale povedal Tomšič.

Projekt je po njegovih ocenah tudi dokaz dobrega sodelovanja med javnim podjetjem in občinami soustanoviteljicami. Komunala Trebnje, ki ima približno 80 zaposlenih, je namreč v celoti last dolenjskih občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert.

Župani Alojzij Kastelic, Anton Maver, Dušan Skerbiš in Rupert Gole so pred položitvijo temeljnega kamna v nagovorih poudarili, da je vodenje komunale v zadnjih letih pozitivno ter usmerjeno h kakovostni storitvi za občane in občine.

Strinjajo se tudi, da komunala potrebuje nove, sodobnejše prostore, ki jih bo na tej lokaciji ob glavni cesti Trebnje-Mirna lahko v polnosti izkoristila. Muhič pa je dodal, da so se gradnje lotili odgovorno in da verjamejo, da bodo upravičili zaupanje.

Dolgoletno željo po selitvi Komunale Trebnje v primernejše prostore za delo in izvajanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb so začeli uresničevati predlani, ko so izbrali mesto novogradnje in kupili zemljišče na obrobju Trebnjega v smeri Mirnske doline.