c S
Lastniki Taba si tokrat ne bodo delili dobička 14.08.2018 08:53 Mežica, 14. avgusta (STA) - Letošnja skupščina Tovarne akumulatorskih baterij Tab Mežica, sklicana za četrtek, prvič po več letih nima predvidene delitve dobička med delničarje družbe, ampak bodo imeli ti na mizi predlog, da se lanski čisti dobiček v znesku 22,6 milijona evrov nameni za druge rezerve. Po skupščini bo morda kaj več znanega tudi glede strateškega povezovanja.

Na dnevnem redu skupščine delničarjev ene najuspešnejših koroških podjetij je tudi predlog o imenovanju novih članov nadzornega sveta. Sedanji sestavi, predsedniku nadzornega sveta Janezu Pačniku in članom Andreju Osojniku, Matjaž Permanšku, Klavdiji Kajzer in Vladu Lukancu se je namreč štiriletni mandat iztekel v začetku avgusta letos.

Predlog v sklicu skupščine predvideva, da se za nov štiriletni mandat v nadzorni svet imenujejo Saša Pačnik, Vladimir A. Lukanc in Klavdija Kajzer. K tem bodo svoja dva predstavnika dodali še delavci.

Na dnevnem redu skupščine je tudi predlog za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic. Predlagan je umik 9292 lastnih delnic, ki predstavljajo dobre tri odstotke vseh izdanih delnic in so že v lasti družbe. Z umikom teh lastnih delnic bi se osnovni kapital družbe zmanjšal za 38.774 evrov na 1,08 milijona evrov.

"Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe," je navedeno v sklicu skupščine.

Po četrtkovi skupščini je predvidena tudi novinarska konferenca, na kateri bo vodstvo družbe predstavilo poslovanje podjetja. Morda bo takrat tudi kaj več znanega o potencialnem strateškem povezovanju.

V Tabu so namreč v začetku junija uradno potrdili, da je družba v iskanju dolgoročnih razvojnih priložnosti začela pogovore o potencialnem strateškem povezovanju z južnoafriškim proizvajalcem baterij, družbo Metair Investments.

Kot so še navedli takrat, morajo biti za uspešno izvedbo nameravane transakcije med drugim izpolnjeni še določeni pogoji, kot so uspešen zaključek skrbnega pregleda s strani družbe Metair in uskladitev končnih pogojev transakcije med družbo Metair in delničarji družbe Tab.

Nekaj dni pred uradno potrditvijo informacij o pogovorih je časnik Finance poročal, da je Tab Mežica tik pred prodajo strateškemu partnerju in da naj bi bil po neuradnih informacijah posel prodaje Taba vreden okoli 300 milijonov evrov.

Največji, okoli 40-odstotni lastnik družbe Tab je družba Energija RM, največji lastnik podjetja Energija RM pa je Janez Pačnik, ki ima v lasti slabih 20 odstotkov podjetja. Med največjimi lastniki Taba je direktor Bogomir Auprih, ki ima okoli 16-odstotni delež. Med lastniki družbe je tudi veliko drugih zaposlenih in nekdanjih zaposlenih.

Tab v zadnjih letih ustvarja rekordne prihodke in dobiček. Lani so prihodki od prodaje v Tabu znašali okoli 270 milijonov evrov, kar je 17 odstotkov več kot leta 2016. Celotna skupina pa je ustvarila okoli 330 milijonov evrov prihodkov od prodaje. EBITDA je lani znašala 30 milijonov evrov, kar je devet odstotkov več kot leta 2016.

V letu 2016 je družba ustvarila 20,8 milijona evrov čistega dobička, celotna skupina Tab z mrežo podjetij doma in v tujini pa 286,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, medtem ko je čisti dobiček skupine dosegel 26,4 milijona evrov.