c S
Novogoriški občinski svet prižgal zeleno luč za odkup deleža v novogoriški komunali 14.08.2018 07:30 Nova Gorica, 13. avgusta (STA) - Novogoriški mestni svet je na današnji izredni seji prižgal zeleno luč občini, da odkupi 10,38-odstotni delež družbe Energetika projekt v novogoriški komunali, za kar bo odštela 400.000 evrov. Kot je poudaril župan Matej Arčon, je prav, da so gospodarske javne službe v javni lasti, s povečanjem deleža bo občina tudi lažje uveljavila svoje interese.

Svetniki so s 14 glasovi za in tremi proti danes podprli sklep, da je nakup delnic Komunale Nova Gorica v interesu občine ter da občina odkupi 17.567 delnic komunale, ki so zdaj v lasti Energetike projekt iz Vranskega, za 400.000 evrov, poleg njih pa še 1235 delnic v lasti fizične osebe po ceni 22,77 evra na delnico.

Mestna občina je trenutno lastnica 18,57 delnic družbe, z omenjenim nakupom pa bo postala lastnica 29,68-odstotnega deleža, delež vseh občin v lastništvu novogoriške komunale pa bo dosegal 46,66 odstotka.

Za zagotovitev sredstev v proračunu za nakup delnic so svetniki sprejeli tudi nov rebalans občinskega proračuna za tekoče leto, ki vključuje povečanje postavke kapitalskih naložb v višini 450.000 evrov, in sicer 400.000 evrov za namen nakupa delnic komunalnega podjetja in 50.000 evrov za namen dodatnih potencialnih nakupov.

Kot je za STA poudaril župan Matej Arčon, je mestni svet z današnjo odločitvijo izkazal interes oz. željo, da občina okrepi svoj položaj v podjetju, ki opravlja gospodarsko javno službo, torej storitve za občane, ter dal zeleno luč vodstvu občine, da uveljavi predkupno pravico za omenjene delnice. Arčon je bil sicer previden in opozoril, da manjka še zadnji korak s strani prodajalcev, da sklenejo posel.

Ob tem je župan spomnil, da so svetniki že lani s sklepom soglašali s tem, da župan skupaj z ostalimi občinami soustanoviteljicami odkupi solastniški delež komunale, ki je naprodaj, z namenom oblikovanja javnega komunalnega podjetja.

Kot izhaja iz utemeljitve danes sprejetega sklepa, bo mestna občina z nakupom delnic povečala svoj vpliv ter vpliv javnega kapitala v družbi na sprejemanje odločitev in samo delovanje družbe ter tako tudi na izvajanje javne službe. Župan je pri tem opozoril, da "je interes lokalnih skupnosti, da se dobiček, ki ga ustvari neko podjetje s tržno dejavnostjo, vlaga nazaj v samo podjetje, zasebnemu lastniku pa je interes, da dobiček je". Poleg tega so komunalna podjetja v Sloveniji, kot je spomnil, večinoma v javni lasti. Glede odkupne cene za delež v komunalnem podjetju je Arčon medtem priznal, da "mogoče ni najnižja".