c S
Cimos v prvem polletju z 1,4 milijona evrov dobička 13.08.2018 16:00 Koper, 13. avgusta (STA) - Cimos je v prvem letošnjem polletju zabeležil 127,2 milijona evrov prihodkov, od tega 125,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Ob tem so dosegli 2,6 milijona evrov dobička iz poslovanja, čisti poslovni izid na ravni skupine pa je znašal 1,43 milijona evrov, kažejo nerevidirani računovodski izkazi koprske družbe.

Po podatkih, ki so zajeti v poročilu o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja družbe in so objavljeni na straneh Ajpesa, in ki obsegajo tako podatke za prvo letošnje četrtletje kot delno tudi za prvo polletje, je Cimos med januarjem in marcem letos ustvaril poslovne prihodke v višini 62,9 milijona evrov, kar je za 4,5 odstotka manj v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, a je bilo hkrati tudi pričakovano glede na naročila. Skupina Cimos sicer posluje v skladu s planom poslovanja, so navedli v omenjenem poročilu.

Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je bil ob polletju 2,8 milijona evrov. Čisti poslovni izid je v prvem četrtletju dosegel 0,8 milijona evrov, v drugem pa 0,6 milijona evrov. Rezultat med aprilom in junijem je bil zaradi manjših enkratnih učinkov za 3,3 milijona slabši kot v enakem obdobju lani. Na pozitivno poslovanje je po oceni družbe največ vplival načrt zmanjševanja stroškov storitev in racionalizacija pri koriščenju dodatnih proizvodnih storitev ter spremenjen fokus podjetja, da v čim večji meri izkoristi notranje vire.

Kapital družbe, ki je je na dan 30. junij dosegel 38,6 milijona evrov. Dolgoročne finančne obveznosti, ki so ob koncu prvega kvartala znašale 47,6 milijona evrov, so se zmanjšale za 80.000 evrov, poslovne obveznosti pa so se kot rezultat plačevanja dobaviteljev in povečane izpostavljenosti družbe do povezanega podjetja znotraj skupine povečale za tri milijone evrov in znašajo 35,7 milijona evrov. Ob polletju so bile dolgoročne in kratkoročne obveznosti skupaj pri okoli 83 milijonih evrov.

Cimos je maja lani po dolgotrajnem obdobju negotovosti glede usode enega pomembnejši slovenskih podjetij v dobaviteljskem sektorju za avtomobilsko industrijo pristal v rokah italijanske družbe TCH Cogeme oz. sklada Palladio Finanziaria. Novi lastniki so po dokapitalizaciji nadaljevali finančno in predvsem poslovno prestrukturiranje podjetja, ki počasi daje rezultate.