c S
Škofjeloški Sibo G nadaljuje stabilno rast 13.08.2018 07:15 Škofja Loka, 11. avgusta (STA) - Škofjeloška družba Sibo G, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo embalaže, je lansko leto zaključila z 9,5-odstotno rastjo prihodkov od prodaje, ki so znašali 34,3 milijona evrov. Nadaljnjo stabilno rast podjetje, ki je lani ustvarilo 2,2 milijona evrov čistega dobička, načrtuje tudi v prihodnje.

Kot je v letnem poročilu za leto 2017, ki je bilo objavljeno na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), zapisal direktor družbe Sibo G Boštjan Šifrar, imajo z vsemi največjimi kupci sklenjena dolgoročna partnerstva in vsako leto v skladu s plani povečujejo promet, kar družbi zagotavlja stabilno rast.

Strategijo rasti z globalnimi kupci so uspešno nadaljevali tudi lani s podpisom pogodbe o sodelovanju na novem področju tankostenske embalaže za živalsko hrano. S tem v podjetju krepijo nabor izdelkov, ki jih izdelujejo za globalne proizvajalce hrane in prehrambnih dodatkov.

Poslovni izid iz poslovanja podjetja je lani znašal 3,5 milijona evrov in je bil za 13 odstotkov nižji kot leto pred tem, in sicer predvsem zaradi višjih cen vhodnih surovin, stroškov dela, ki so tudi posledica konjunkturnega trenda, ter višjega stroška amortizacije po nekaj letih okrepljenih investicij.

Čisti poslovni izid je znašal 2,2 milijona evrov, kar je devet odstotkov manj kot leta 2016 in kot je bilo načrtovano. Letos je načrtovani dobiček iz poslovanja 4,3 milijona. Prihodki od prodaje naj bi letos dosegli 39,8 milijona evrov, kar predstavlja nadaljnjo 15,9-odstotno rast v primerjavi v letom 2017.

Investicije načrtujejo v višini amortizacije, saj bodo rast prodajnih prihodkov ustvarili z izboljšanjem produktivnosti obstoječih kapacitet in povečanjem strateških partnerstev s proizvodnimi kooperanti.

V letu 2017 je družba praznovala 50-letnico uspešnega delovanja. Ponuja rešitve na področju zapiralne embalaže za tube, vsebnike in druge vrste embalaže ter rešitve za tehnično zahtevne izdelke za farmacevtsko, medicinsko, prehrambno, kozmetično in elektroindustrijo. Sibo G izvaža izdelke v 57 držav več kot 200 kupcem, največ v Veliko Britanijo in na Severno Irsko.

Letos v družbi načrtujejo prodor na nove trge. Skladno s ciljem povečevanja prodaje, globalizacijo podjetja, pridobivanja novih kupcev in širitve na nove trge so že lani svoje izdelke razstavljali na več sejmih v Nemčiji, Parizu in New Yorku. Z namenom približevanja kupcem in intenzivnejše širitve poslovanja so odprli podjetja in logistične centre v Rusiji in ZDA.

Izziv pa predstavljajo kadri, saj je v škofjeloški regiji skoraj ničelna stopnja brezposelnosti, kar je povezano s tekmo za kadre. Posledično je tudi vse večji pritisk na rast plač in s tem povezanega stroška dela. Lani so število zaposlenih v družbi Sibo G povečali za 20 na 243.