c S
Vrednost industrijske proizvodnje v polletju navzgor 10.08.2018 14:35 Ljubljana, 10. avgusta (STA) - Vrednost industrijske proizvodnje v Sloveniji je bila v prvem polletju za 7,2 odstotka višja kot v enakem obdobju lani, za kar so zaslužne predvsem predelovalne dejavnosti, ki so v tem času zabeležile 7,7-odstotno rast. Zvišala se je tudi proizvodnja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, medtem ko je upadla v rudarstvu.

Vrednost proizvodnje v oskrbi z električno energijo, plinom in paro se je v prvih šestih mesecih na letni ravni zvišala za 2,9 odstotka, medtem ko je v rudarstvu upadla za 2,8 odstotka, je danes objavil statistični urad.

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v juniju na mesečni ravni za 0,5 odstotka nižja. V rudarstvu je bila nižja za 1,3 odstotka, v predelovalnih dejavnostih pa za 0,4 odstotka, medtem ko je v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro ostala enaka.

Vrednost industrijske proizvodnje je bila medtem junija na letni ravni višja za 5,8 odstotka: rudarstvo je zabeležilo 11,2-odstotno rast, predelovalne dejavnosti 6,2-odstotno in oskrba z električno energijo, plinom in paro 3,2-odstotno rast.

Glede na povprečje leta 2015 je bila vrednost industrijske proizvodnje v juniju višja za 21,5 odstotka. Glede na tehnološko zahtevnost industrijske proizvodnje se je v tem primerjalnem obdobju med proizvodi najizraziteje povečala vrednost proizvodnje srednje nizko tehnološko zahtevnih proizvodov, in sicer za 30,4 odstotka.

Gibanju vrednosti industrijske proizvodnje je sledil tudi prihodek. Prihodek od prodaje v industriji je bil junija za 0,9 odstotka nižji kot maja in 6,1 odstotka višji kot junija lani. Z vidika namenskih skupin so se na letni ravni zvišali tako prihodki v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo kot v proizvodnji proizvodov za investicije in za široko porabo. Najbolj so narasli prihodki v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo, za 8,2 odstotka.

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je junija na mesečni ravni zvišala za 0,1 odstotka, na letni ravni pa za 7,6 odstotka.