c S
Heta prodaja za 56 milijonov evrov terjatev 10.08.2018 14:33 Ljubljana, 10. avgusta (STA) - Heta Asset Resolution, slaba banke nekdanje avstrijske Hypo banke, pospešuje likvidacijo. Tako je danes na spletni strani objavila razpis za prodajo 56 milijonov evrov terjatev. Gre za sveženj terjatev do štirih podjetij, med drugim do družb Electa Naložbe in Mons, ki sicer predstavljajo desetino portfelja Hetinih terjatev.

Naprodaj je za 26,8 milijona evrov terjatev do družbe Electa Naložbe, zavarovanih med drugim z osebnim poroštvom Damijana Jankovića in poslovnim prostorom na Mesarski cesti 34 v Ljubljani, ter za 12,2 milijona evrov terjatev do družbe Mons, ki je v lasti znanega poslovneža in enega najpremožnejših Slovencev Jožeta Anderliča. Slednja je zavarovana s 16.900 kvadratnih metrov velikem zazidljivem zemljišču ob Celovški cesti v Ljubljani, namenjenim za gradnjo poslovnega objekta z bruto tlorisno površino do 27.000 kvadratnih metrov.

Heta prodaja tudi terjatve do družb ABC Invest in Lamovo holdings, ki so zavarovane z razlastninjenimi delnicami Nove Ljubljanske banke in Abanke. Terjatev do ABC Investa je za 14 milijonov evrov, do Lamova pa za 3,3 milijona evrov.

Heta bo zavezujoče ponudbe za posamezno terjatev zbirala do 29. oktobra do 16. ure. Zavezujoče ponudbe z veljavnostjo najmanj do konca leta bodo upoštevali le v primeru, če bodo opremljene s popolno dokumentacijo v zvezi s predpisi za preprečevanje pranja denarja in dokazili o zadostnih sredstvih za nakup.