c S
Med prioritetami ministrstva za delo ostaja skrb za mlade 10.08.2018 14:11 Ljubljana, 10. avgusta (STA) - Skrb za mlade ostaja ena od ključnih prioritet ministrstva za delo, posebno pozornost pa namenjajo zaposlovanju mladih, so poudarili v izjavi ob prihajajočem mednarodnem dnevu mladih. Ključno se jim zdi, da se mladi čim prej po koncu izobraževanja zaposlijo in tako osamosvojijo, izkoristijo svoje potenciale ter si ustvarijo družino.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so izpostavili, da na področju zaposlovanja mladih beležijo napredek in izboljšave. Junija je bilo tako v evidenci brezposelnih registriranih 13.411 brezposelnih oseb v starosti od 15 do 29 let, kar je za 2445 oseb oz. 15,4 odstotka manj kot pred letom dni. V primerjavi s predhodnim mesecem se je brezposelnost mladih znižala za 4,3 odstotka.

Spomnili so na izvedbeni načrt Jamstva za mlade, ki po njihovih navedbah predstavlja nabor ukrepov države, ki pripomorejo k doseganju ključnega cilja - hitre aktivacije mladih, ki po šolanju vstopijo na trg dela.

V obdobju 2014-2017 je bilo tako po podatkih ministrstva v ukrepe Jamstva za mlade skupaj vključenih malo več kot 77.300 mladih, od tega se je s pomočjo subvencij zaposlilo več kot 30.000 mladih, število vseh zaposlitev mladih pa je preseglo 94.600. Za ukrepe Jamstva za mlade je bil porabljen 201 milijon evrov.

V tem času so tudi aktualni roki za oddajanje različnih štipendij, ki jih financira ministrstvo. Lani so podelili okoli 55.000 štipendij (državne, Zoisove, deficitarne) in zanje namenili več kot 83 milijonov evrov, so še navedli na ministrstvu.

Generalna skupščina Združenih narodov je 12. avgust razglasila za mednarodni dan mladih. Letošnji dan je posvečen ustvarjanju varnih družabnih spletnih prostorov ter prostorov v družbi, kjer so mladi vključeni v odločanje.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Maja Makovec Brenčič pa je v poslanici ob dnevu mladih poudarila, da tej tematiki posvečajo precej pozornosti. V okviru osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja tako že več let spodbujajo zagotavljanje varnih in spodbudnih učnih okolij, v katerih se lahko učenci in dijaki počutijo varne in sprejete ter kjer bodo vključeni v soustvarjanje okolja. Pomembno vlogo pri zagotavljanju varnih prostorov in okolij imajo po njenih besedah tudi organizacije v mladinskem sektorju.

"Če želimo vzgajati odgovorne mlade posameznike, ki prispevate k družbi, vam moramo tudi omogočiti, da se o vašem življenju odločate sami, a ob tem ustvarimo za to tudi ustrezne pogoje. Polnoletnost prinaša odgovornosti, ki učijo in izzivajo. Verjamem, da jih sprejemate s polno mero, kot odgovorne državljanke in državljani," je mladim še položila na srce ministrica.