c S
Prodaja večine NLB naj bi se odvila do konca novembra 10.08.2018 13:56 Ljubljana, 10. avgusta (STA) - Prodajni postopki za NLB po današnji odobritvi Evropske komisije slovenskemu predlogu tečejo naprej. SDH jih po napotilu vlade pelje od sredine julija in je skupaj z banko pripravil predlog časovnice, ki pa še ni potrjen. Neuradno naj bi bila namera za IPO objavljena sredi oktobra, prodajno okno pa naj bi se zaprlo do konca novembra.

Slovenski državni holding (SDH) je že podaljšal pogodbo z Deutsche Bank za finančno svetovanje pri prodaji. Ta je v poizkusu prodaje sodelovala že lani, ko je vlada postopek zaustavila, saj je ocenila, da so tveganja za prodajo po tržnih pogojih zaradi nerešenega vprašanja hrvaških deviznih vlog prevelika.

Prodaja bo tudi tokrat potekala po metodi javne ponudbe delnic (IPO) in pričakovati je, da se bo odvijala podobno, kot je bilo načrtovano lani. Do 17. septembra naj bi po neuradnih navedbah Financ NLB pripravila predstavitev za analitike in objavila polletne poslovne rezultate. Po lanskem rekordnem letu naj bi bila banka po navedbah poznavalcev letos v še boljši kondiciji.

Do 8. oktobra naj bi se odvile predstavitve vlagateljem za prodajo do treh četrtin banke v vseh pomembnejših evropskih, ameriških in morda tudi azijskih finančnih središčih. Lani so bile predstavitve v londonskem Cityju ter v New Yorku in Bostonu, tokrat naj bi se odvile še v Frankfurtu, na Dunaju, Varšavi, Pragi, morda tudi na Bližnjem Vzhodu in drugod v Aziji.

Prodajni postopek se bo uradno začel, ko bo objavljena namera za IPO za 75 odstotkov minus eno delnico NLB. To naj bi SDH in NLB po neuradnih informacijah objavili 15. oktobra. Na začetku naj bi malim vlagateljem v Sloveniji v nakup ponudili 10 odstotkov delnic NLB, brez posebne reklamne akcije, kakršna je bila v primeru IPO Nove KBM leta 2007, nato pa 90 odstotkov delnic institucionalnim vlagateljem. Interes za vpis je tako kot lani napovedala Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD).

Razpon prodajne cene za delnico naj bi bil po neuradnih navedbah Financ določen 23. oktobra, od 29. oktobra do 8. novembra naj bi sledilo zbiranje naročil za nakup delnic, 8. in 9. novembra pa naj bi se določila prodajna cena in razdelitev delnic med kupce. Prodajni postopki naj bi se sklenili 14. novembra, ko naj bi delnice NLB začele kotirati na ljubljanski in londonski borzi.

Ob lanski ustavljeni prodaji je knjigovodska vrednost delnice NLB, po podatkih za konec marca, znašala 65,50 evra. Vlada je takrat ocenila, da ponujena cena za delnico v razponu med 55 in 71 evrov ni primerna. Letos marca je knjigovodska vrednost delnice NLB dosegla 72,20 evra, poznavalci ocenjujejo, da bi se ponujena cena lahko oblikovala okoli ali tik pod najnovejšo knjigovodsko vrednostjo.

To bo NLB ob objavi polletnih poslovnih rezultatov ažurirala na stanje konec junija. Banka je lani poslovala rekordno in čisti dobiček v primerjavi z letom prej povečala za trikrat na 189,1 milijona evrov, skupina za 105 odstotkov na 225,1 milijona evrov. Podatki za prvo četrtletje so znani le za skupino, dobiček se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zaradi manjšega obsega sproščanja rezervacij zmanjšal za 29 odstotkov na 57,7 milijona evrov.

K ceni, ki bo odražala tržne pogoje in naj nanjo ne bi pritiskala bremena preteklosti, bo pripomogel tudi zakon o zaščiti kapitalske naložbe države v NLB pred učinki sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog LB, ki ga je DZ potrdil 19. julija. Zakon je bil v uradnem listu že objavljen, veljati pa bo začel dan po javni objavi odločitve komisije v slovenskem uradnem listu.

Nato bosta NLB in sklad za nasledstvo, ki bo banki povrnil finančno vrednost, če bo prišlo do prisilnih izvršb na njeno premoženje na Hrvaškem, podpisala pogodbo. Zakon bo tudi podlaga za to, da bo NLB lahko na Evropsko centralno banko naslovila prošnjo za izplačilo dividend. Ko bo ta prižgala zeleno luč, bo država oz. SDH delitev bilančnega dobička za dividende potrdil predvidoma na septembrski skupščini.