c S
Vlada se ne strinja z oceno fiskalnega sveta o nezakonitosti zvišanja odhodkov ZZZS 10.08.2018 07:31 Ljubljana, 09. avgusta (STA) - Vlada se ne strinja z oceno fiskalnega sveta, da povečanje obsega odhodkov ZZZS ni skladno z zakonom o fiskalnem pravilu glede možnosti porabe presežkov. Presežek namreč nastane ob koncu poslovnega leta in zakon o fiskalnem pravilu določa porabo teh presežkov, medtem ko se v konkretnem primeru presežek šele nakazuje, so poudarili v vladi.

Ob tem pa nedopustno dolge čakalne dobe nakazujejo potrebe, ki jih ni smiselno prenašati v prihodnost, piše v mnenju vlade, ki ga je sprejela danes na dopisni seji.

V vladi, ki opravlja tekoče posle, poudarjajo, da kljub predlogu nove zgornje meje izdatkov za zdravstveno blagajno za letošnje leto dosledno zasledujejo načelo previdnosti pri načrtovanju in ocenjevanju obsega prihodkov in odhodkov. Za spremembo okvira se tako niso odločili spomladi, ko so se višji prihodki že nakazovali, ampak šele po polletju, ko lahko z bistveno večjo gotovostjo ocenijo, da bodo prihodki do konca leta dejansko presegli načrtovane.

Prav tako vlada poudarja, da dodaten fiskalni prostor, ki se namenja porabi v zdravstveni blagajni, ne predstavlja strukturnih odhodkov, ampak gre za enkratne učinke odprave nedopustno dolgih čakalnih dob.

Vlada ugotavlja, da je zaradi višjih prihodkov ZZZS dejansko prišlo do okoliščin, ki utemeljujejo zvišanje zgornje meje odhodkov zdravstvene blagajne. Vlada se strinja, da je odgovorno javnofinančno načrtovanje temelj odgovorne ekonomske politike države, vendar tudi ta ni sama sebi namen - zagotovi naj smotrno porabo javnih sredstev v skladu z ekonomsko močjo države in prioritetami, postavljenimi na najvišji ravni, so še zapisali v mnenju, ki so ga poslali iz vladnega urada za komuniciranje.

Polletno izvrševanje javnih financ kaže na fiskalni prostor, ki ga je mogoče izkoristiti v dobro zagotavljanja javnih zdravstvenih storitev ali v smeri hitrejše javnofinančne konsolidacije od veljavnih ciljev. Vlada je ocenila, naj se ob zasledovanju nespremenjenih ciljev na področju javnofinančne politike ustvarjeni dodatni fiskalni prostor v pretežni meri nameni za povečanje nujnih izdatkov za zdravje. Torej je uravnotežen pristop med cilji, ki jih zasleduje vlada, v tem primeru v izrazito korist prebivalcev in prebivalk Slovenije, so še dodali.

Fiskalni svet je namreč pred dnevi ocenil, da predlog sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov za zvišanje letošnjih odhodkov ZZZS za 35 milijonov evrov ni skladen z zakonom o fiskalnem pravilu. Kot so med drugim zapisali v oceni predloga, dvig obsega izdatkov ZZZS ni zadostno utemeljen, pa tudi ni pripravljen na podlagi jesenskih makroekonomskih napovedi.

S predlagano spremembo odloka bi lahko ZZZS porabil višek sredstev iz zdravstvene blagajne za zdravstvene storitve. Letos se jim namreč nakazuje okoli 35 milijonov evrov plusa. K spremembi odloka je vlado pozval ZZZS. Sprva je sicer kazalo, da vlada odloka ne bo spremenila, a je konec julija vlada le predlagala spremembe odloka in zvišala letošnje odhodke zdravstvene blagajne za 35 milijonov evrov. Denar bo namenjen za skrajševanje čakalnih vrst.