c S
Odlagališče Bukovžlak zaradi proizvodnje Cinkarne Celje ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi 10.08.2018 07:30 Celje, 09. avgusta (STA) - Toksikološka ocena tveganja za odlagališče nenevarnih odpadkov Bukovžlak Cinkarne Celje, ki jo je podala nemška družba CDM Smith, je pokazala, da Bukovžlak ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi. Ugotovitve raziskave namreč kažejo, da onesnažena viseča podzemna voda in prevoz ostankov praženja piritov nista tvegana za zdravje ljudi.

Kot je ob današnji predstavitvi toksikološke ocene v Celju povedala tehnična direktorica Cinkarne Nikolaja Podgoršek-Selič, so rezultati preteklih preiskav na lokaciji Bukovžlak nakazali možnost vpliva onesnažene viseče podzemne vode iz smeri odlagališča proti severu na kakovost tamkajšnjih pridelkov.

CDM Smith je od septembra 2017 do januarja letos v skladu s priporočili Evropske agencije za varnost hrane zbiral, analiziral in ocenil vzorce pridelkov iz sadovnjakov in z vrtov ter krme za živino s travnikov pod odlagališčem v Bukovžlaku. Cilj je bil oceniti morebitno toksikološko tveganje za ljudi zaradi uživanja teh pridelkov.

"Na eni od njiv je CDM Smith zaznal znatne koncentracije kadmija v korenju in krompirju. Glede na lokacijo s povišanimi vrednostnimi primerjalno s tistimi, kjer preseganj ni bilo, pa se je zdelo zelo neverjetno, da bi povišane koncentracije kadmija v pridelkih izvirale iz onesnažene viseče podzemne vode, ki priteka iz odlagališča. Študija je pokazala, da je bolj verjetno, da vir povišanih koncentracij kadmija v vrtninah predstavljajo tla. Zbrani podatki pa za dokončno oceno niso zadoščali," je dejala Podgoršek-Seličeva.

Zato je po njenih besedah CDM Smith od marca do avgusta letos nadaljeval z oceno tveganja in vzel kar 51 vzorcev tal na parcelah posameznih lastnikov. Analizirali so koncentracijo kadmija in pH-vrednost tal. Prav tako so vzeli dva vzorca izcedne viseče podzemne vode in v njiju analizirali koncentracijo kadmija in druge kemijske parametre.

Ugotovili so, da so povišane koncentracije kadmija v korenju in krompirju na eni od njih v Bukovžlaku posledica naravno nizke pH-vrednosti tal, pretekle industrijske dejavnosti in nezadostne uporabe apna za prilagoditev vrednosti pH tal glede na kmetijsko rabo.

"Rezultati jasno kažejo, da je dostopnost kadmija rastlinam pri pH-vrednosti tal nad šest močna zmanjšana," je pojasnila Podgoršek-Seličeva.

Čeprav v Bukovžlaku niso ugotovili negativnih vplivov na zdravje ljudi, CDM Smith s stališča geomehanske stabilnosti in preprečevanja pojava površinskih izvirov Cinkarni, ki je deloma že izvedla sanacijo omenjenega odlagališča odpadkov, priporoča izvedbo dodatnih drenaž na severovzhodu odlagališča.

Prebivalcem pa priporoča dodajanje humusa po pobiranju pridelkov letošnjo jesen in dodajanja apnenčeve moke.

Podgoršek-Seličeva pa je še dodala, da ima Cinkarna Celje za sanacijo starih industrijskih bremen že zagotovljenih 6,4 milijona evrov.

Na lokaciji aktualne proizvodnje Cinkarne Celje je CDM Smith lani ugotovil povišane vrednosti težkih kovin, medtem ko na lokaciji Za Travnik onesnaženja ni bilo. Predstavniki CDM Smith so na lokaciji v Celju ugotovili predvsem visoke vrednosti cinka in arzena, niso pa bile presežene mejne vrednosti.

Čeprav mejne vrednosti niso presežene, pa je CDM Smith Cinkarni Celje predlagal nabor ukrepov za zmanjševanje onesnaženja. Nemški strokovnjaki so pri tem najbolj naklonjeni čiščenju podtalnice, kar bi Cinkarno stalo 5,6 milijona evrov. Čas za izvajanje te naloge pa bi bil 20 let. Treba bo določiti tudi vroče točke, kar bo zmanjšalo strošek izvedbe čiščenja in skrajšalo čas za izvedbo del.