c S
Vlada o gospodarskih temah 09.08.2018 07:30 Ljubljana, 08. avgusta (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji kot skupščina DUTB sprejela revidirano letno poročilo t. i. slabe banke za lani in podelila razrešnico upravnemu odporu. Odločila je tudi, da se od malenkost manj kot 67 milijonov evrov lanskega čistega dobička 24,7 milijona nameni za pokritje bilančne izgube iz preteklih let, preostanek pa ostane nerazporejen.

Vlada je prerazporedila sredstva uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrstvu za kulturo. Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu je razporedila sredstva v višini 100.000 evrov za sofinanciranje lastnega deleža in pripravljalnih stroškov pri EU projektih slovenskim neprofitnim organizacijam zunaj Slovenije. Ministrstvu za kmetijstvo je razporedila sredstva v višini 255.000 evrov, ki bodo namenjena za izplačilo nadomestila ribičem zaradi oviranega gospodarskega ribolova na morju. Vlada je prerazporedila dobrih 112.000 evrov ministrstvu za kulturo za poplačilo davčnih obveznosti, nastalih ob prevzemu donacije zbirke ACH 2 za dela, ki jih je podjetje pridobilo po juliju 1999.

Prav tako je vlada izdala uredbo, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v občini Majšperk. Po objavi uredbe oz. rudarskega koncesijskega akta v uradnem listu bo med nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje, torej Jožefom Žolgerjem, in ministrstvom za infrastrukturo sklenjena koncesijska pogodba. Nosilec rudarske pravice bo v 45-letnem obdobju trajanja koncesije skupno plačal približno 374.000 evrov koncesnine.

Vlada je sprejela tudi sklep o povečanju namenskega premoženja Javnega sklada RS za podjetništvo, s katerim bo razporedila sredstva iz naslova kupnin v višini dobrih 5500 evrov za povečanje namenskega premoženja sklada. Sredstva bo sklad namenil ukrepom za spodbujanje podjetništva in posledično povečanju konkurenčnosti.

Vlada je dala soglasje k imenovanju Andreja Simončiča za direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije. Imenovan je za mandatno obdobje petih let od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2023. Simončič je direktor Kmetijskega inštituta Slovenije že od leta 2003.