c S
Vlada za nadomestila ribičem namenila 255.000 evrov 09.08.2018 07:30 Ljubljana, 08. avgusta (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razporedila sredstva v višini 255.000 evrov za izplačilo nadomestila ribičem zaradi oviranega gospodarskega ribolova na morju, ki je pod suverenostjo Slovenije, v skladu z interventnim zakonom, sprejetim v okviru implementacije arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško.

Nadomestila bodo izplačana v skladu s 15. členom zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško, ki ga ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, piše na spletni strani vlade.

Gre za novembra lani sprejet interventni zakon, ki ga je vlada oblikovala v okviru implementacije arbitražne razsodbe z namenom urejanja posameznih vprašanj glede na razsodbo. Njegov namen je ohraniti pravice in obveznosti, ki so jih posamezniki imeli na dan razglasitve razsodbe na slovenskem ozemlju, ki je po razsodbi postalo del ozemlja Hrvaške.

Omenjeni člen zakona določa, da je imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov upravičen do nadomestila zaradi izpada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo Slovenije. Nadomestilo se uveljavlja z eno vlogo za obdobje šestih mesecev. Izplača se za vsak dopolnjen meter dolžine plovila, in sicer kot zmnožek dopolnjenih metrov z vrednostjo 250 evrov za obdobje šestih mesecev.

Vlogo za dodelitev nadomestila upravičenec vloži pri krajevno pristojni upravni enoti glede na naslov stalnega prebivališča oziroma sedež. O vlogi odloča ministrstvo, pristojno za ribištvo.

Interventni zakon sicer sodi v sklop štirih zakonov, ki so bili sprejeti za implementacijo arbitražne razsodbe. Ob njem so bili novembra lani sprejeti tudi zakon o evidentiranju državne meje, o zemljiški knjigi in o morskem ribištvu.