c S
Po oceni fiskalnega sveta predlog za zvišanje odhodkov ZZZS neskladen z zakonodajo 08.08.2018 07:33 Ljubljana, 07. avgusta (STA) - Fiskalni svet je ocenil, da predlog sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov za zvišanje letošnjih odhodkov ZZZS za 35 milijonov evrov ni skladen z zakonom o fiskalnem pravilu. Kot so med drugim zapisali v oceni predloga, dvig obsega izdatkov ZZZS ni zadostno utemeljen, pa tudi ni pripravljen na podlagi jesenskih makroekonomskih napovedi.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je predlagala spremembo okvira, čeprav se po ugotovitvah fiskalnega sveta politične in makroekonomske okoliščine, pa tudi okoliščine v zdravstvu niso dodatno spremenile. Prav tako se od priprave programa stabilnosti 2018 večajo tveganja, ki bi lahko poslabšala makroekonomske in javnofinančne rezultate.

Povečanje največjega obsega izdatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tudi ni skladno z zakonom o fiskalnem pravilu, ki predpisuje, v katerih primerih in za kakšne namene se lahko porabijo presežki institucionalne enote sektorja država. Zakon namreč predvideva, da presežki proračunov, jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, zbirajo na ločenem računu. Če je institucionalna enota zadolžena, se lahko presežek uporabi zgolj za odplačevanje glavnic dolga, ki ga pa ZZZS po razpoložljivih podatkih nima, še ugotavlja fiskalni svet.

Glede na številna tveganja je ocena, da polletni rezultati zagotavljajo izpolnjevanje proračunskih načrtov zdravstvene blagajne, po navedbah fiskalnega sveta preveč ohlapna. Skupen okvir bi moral biti spremenjen na podlagi osveženih makroekonomskih napovedi v septembru 2018, izdatki zdravstvene blagajne pa določeni skupaj s pripravo ostalih proračunskih dokumentov.

"Tako bi zagotovili celovit izdatkovni okvir vodenja javnofinančne politike namesto iskanja delnih oziroma neskladnih rešitev," so še zapisali in dodali, da bi trenutne težave v zdravstvenem sistemu lahko že odpravljali, če bi vlada aprila ob pripravi programa stabilnosti 2018 okvir posameznih blagajn sektorja država prilagodila takrat razpoložljivim makroekonomskim podatkom in napovedim.

Fiskalni svet ob tem poziva vlado, da izvede dosleden pregled ekonomičnosti poslovanja zdravstvenega sistema in učinkovito ukrepa na ustreznih področjih. "Vsakršno ad hoc spreminjanje okvira, ki ga predstavlja tudi tokratni predlog, pomeni precedens za morebitne nadaljnje spremembe okvirov v prihodnosti. Z uveljavitvijo predlaganih sprememb bi lahko okvir popolnoma izgubil svojo srednjeročno funkcijo oziroma bi bilo nemogoče kredibilno določiti temelje delovanja fiskalne politike že na kratek rok," je razvidno iz ocene. Fiskalni svet je še poudaril, da je okvir za določitev največjega možnega obsega izdatkov sicer mogoče spreminjati, a celovito oziroma po rednih postopkih in z ustrezno podkrepljenimi razlogi.

Fiskalni svet zato poziva vlado k doslednemu zasledovanju načela previdnosti pri načrtovanju in ocenjevanju obsega prihodkov in izdatkov, ki ga nalaga zakon o fiskalnem pravilu. Pričakuje tudi, da se bo na predlog in njegovo neusklajenost z zakonom o fiskalnem pravilu ustrezno odzvala zakonodajna služba DZ. Poslanci pa bi predlog spremembe odloka predvidoma lahko obravnavali na seji DZ prihodnji petek.

S predlagano spremembo odloka bi namreč ZZZS lahko porabil višek sredstev iz zdravstvene blagajne za zdravstvene storitve. Cilj sprememb je bil povečati dostopnost zdravstvenih storitev, potencialno skrajšati čakalne dobe v zdravstvu in zagotoviti boljšo oskrbo zavarovanih oseb.

K spremembi odloka je vlado pozval ZZZS. Sprva je sicer kazalo, da vlada odloka ne bo spremenila, pri čemer sta ministrstvi za zdravje in za finance navajali različne vzroke za takšno odločitev. Medtem ko so na ministrstvu za zdravje zagotovili, da so že aprila predlagali spremembo odloka, a da sta jo zavrnila ministrstvo za finance in vlada, pa so na finančnem ministrstvu pojasnili, da je spremembo zavrnila koalicija.