c S
V šestih koroških občinah pilotni projekt za dolgotrajno oskrbo 07.08.2018 14:15 Dravograd, 07. avgusta (STA) - Koroški dom starostnikov je s partnerji na razpisu ministrstva za zdravje pridobil 1,7 milijona evrov za izvajanje pilotnega projekta na področju dolgotrajne oskrbe. Projekt bodo dve leti izvajali v šestih občinah. Direktor doma starostnikov Srečko Mlačnik pričakuje, da bodo lahko s projektom osnutku področnega zakona dodali socialne vsebine.

Na aprila objavljenem razpisu ministrstva za zdravje za izbor pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, je bilo na voljo 6,1 milijona evrov. Ministrstvo je prejelo osem prijav in med njimi izbralo tri prijavitelje, so za STA pojasnili na ministrstvu.

To so Zdravstveni dom Celje, ki bo za izvedbo pilotnega projekta v urbanem okolju prejel 2,5 milijona evrov, Center za socialno delo Krško, ki bo za izvedbo projekta v ruralnem okolju prejel 1,72 milijona evrov, 1,71 milijona evrov pa je namenjenih Koroškemu domu starostnikov Dravograd za izvedbo projekta v t. i. semi-ruralnem okolju.

Kako bo potekal projekt na Koroškem, so danes predstavili na novinarski konferenci na sedežu Koroškega doma starostnikov v Črnečah. Kot je povedal direktor doma starostnikov Srečko Mlačnik, je ministrstvo razpis objavilo z namenom testiranja osnutka zakona o dolgotrajni oskrbi, ki predvideva enotno vstopno točko, koordiniranje storitev in e-pomoč na daljavo.

Partnerji pri projektu so zdravstvene in socialne institucije, ki delujejo na območju štirih občin Mežiške doline ter v Dravogradu in Slovenj Gradcu, projekt pa na Koroškem prinaša 17 novih zaposlitev s področja zdravstva in sociale. Uporabniki, ki se bodo vključevali v projekt, so že obstoječi in prihodnji stanovalci domov za starejše, obstoječi in prihodnji uporabniki pomoči na domu oziroma vsi, ki izpolnjujejo pogoje.

Uporabniki in občine bodo storitve plačevali enako kot doslej, izvajalci pilotnega projekta pa bodo po Mlačnikovih pojasnilih skozi projekt ugotavljali, kako bi bilo, če bi bil nov zakon o dolgotrajni oskrbi že sprejet. "Pričakujem, da bomo skozi projekt lahko dodali novemu zakonu o dolgotrajni oskrbi ustrezne socialne vsebine, torej da ne bo tako izrazito zdravstveno naravnan, kot je sedanji osnutek," je izpostavil Mlačnik in navedel, da v osnutku zakona manjkajo denimo delo prijateljskih skupin in prireditve v domovih za starejše.

Projekt je sicer na Koroškem povzročil nekaj razburjenja, saj se je Zdravstveni dom Slovenj Gradec želel na razpis prijaviti skupaj s Koroškim domom starostnikov, a se je ta že prej odločil za Zdravstveni dom Ravne na Koroškem. Med drugim tudi zato, ker izvajanje pilotnega projekta vidijo kot korak v smeri že dlje časa na Ravnah načrtovanega sodobnega centra za oskrbo starejših Javornik.

Sicer pa je po pojasnilih ministrstva za zdravje namen pilotnih aktivnosti na področju dolgotrajne oskrbe v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija preizkusiti nova orodja, nove mehanizme in storitve za zagotavljanje kakovostne, varne in integrirane dolgotrajne oskrbe v skladu z izbiro uporabnika in njegovo aktivno udeležbo.

"Rezultati pilotnega projekta nam bodo omogočili vpogled v nezadovoljene potrebe uporabnikov dolgotrajne oskrbe. Na podlagi rezultatov bomo oblikovali izhodišča ter predloge rešitev, s katerimi bi upravičenci do storitev prejemali primerljive storitve, ne glede na to, ali živijo v instituciji ali na domu," so pojasnili na ministrstvu in dodali, da bodo z načrtnim spremljanjem pilotnih projektov lahko učinkoviteje snovali sistemske rešitve in oblikovali projekcije na področju dolgotrajne oskrbe.

Razpis ministrstva za zdravje, ki se je končal 21. maja, so spremljala nasprotovanja dela stroke. Skupnost socialnih zavodov Slovenije je zahtevala umik razpisa, saj je ocenila, da temelji na osnutku zakona o dolgotrajni oskrbi, ki da so ga strokovna javnost in deležniki praktično soglasno zavrnili kot povsem neustreznega. Očitkom skupnosti socialnih zavodov se je pridružila tudi Socialna zbornica Slovenije, na ministrstvu pa so očitke in poziv označili kot neutemeljene.