c S
Občini Gorenja vas - Poljane računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom 07.08.2018 09:42 Gorenja vas, 07. avgusta (STA) - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Gorenja vas - Poljane v letu 2015 in izreklo mnenje s pridržkom, ker občina v nekaterih primerih ni delovala v skladu s predpisi. Sodišče je med drugim ugotovilo, da je občina brez podlage v javnofinančnih predpisih pomagala Smučarsko turističnemu centru (STC) Stari vrh.

Kot v danes objavljenem poročilu ugotavlja računsko sodišče, je občina družbi STC Stari vrh dodelila in izplačala sredstva v znesku 60.000 evrov, ne da bi bili za izplačilo izpolnjeni pogoji, ter brez podlage v javnofinančnih predpisih prevzela obveznosti oziroma pogojne obveznosti za zagotovitev denarnih sredstev tej družbi v skupnem znesku 780.000 evrov.

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je za STA povedal, da na občini spoštujejo predpise in priporočila računskega sodišča, gledati pa morajo tudi na lokalno okolje in na to, da gre razvoj dalje. "Včasih se za dosego cilja zavedaš, da hodiš po robu, ampak letos se je izkazalo, da smo glede Starega vrha naredili prav," je izpostavil.

Računsko sodišče je v poslovanju občine za leto 2015 ugotovilo tudi, da v kadrovskem načrtu niso bili prikazani vsi zahtevani podatki in da obrazložitve proračuna ter zaključnega računa niso bili popolni. Poleg tega je občina prevzela več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev.

Občina je javnemu uslužbencu odredila stalno pripravljenost, ne da bi za to imela podlago v javnofinančnih predpisih. Petim nepridobitnim organizacijam je dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis.

Občina tudi ni zagotovila popolnega in pravočasnega pobiranja prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti in pri oddaji poslovnih prostorov v najem ni imenovala skrbnika pravnega posla. Postopka prodaje nepremičnega premoženja ni izvedla po eni od predpisanih metod. Poleg tega je prevzela in plačala obveznosti, ki še niso nastale, pobot obveznosti pa je izvedla, na da bi bili za to izpolnjeni pogoji.

Računsko sodišče je občini glede na ugotovljene neskladnosti s predpisi svetovalo, naj okrepi delovanje notranjih kontrol pri pripravi proračuna in zaključnega računa proračuna, pri dodeljevanju tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter pri ravnanju s stvarnim premoženjem.