c S
V družbi Iskra Mehanizmi načrtujejo širitev na novo lokacijo 07.08.2018 09:00 Kropa, 07. avgusta (STA) - Družba Iskra Mehanizmi ob uspešnem poslovanju veliko vlaga v razvoj novih projektov in njihovo realizacijo. Ker na obstoječih lokacijah v Lipnici in Kamniku ni več veliko prostora in možnosti za širitev, se pripravljajo na ureditev še ene lokacije na Gorenjskem. Med najbolj verjetnimi je lokacija v bližini brniškega letališča.

"To leto je za nas drugačno in nam zaradi vlaganj v širitev, nove projekte in razvoj predstavlja prelomnico oziroma prehod," je v pogovoru za STA povedal direktor Iskra Mehanizmov Marjan Pogačnik in pojasnil, da sta bili zadnji dve leti precej dobičkonosni, kar je povečalo apetite v nova vlaganja in širitev, kar prinaša prehodno obdobje z manj dobička, rezultati pa bodo vidni v letih 2019 in 2020.

"Dobili smo kar nekaj novih projektov, za katere moramo zagotoviti resurse, tako človeške kot prostorske, in opremo," je dejal Pogačnik in pojasnil, da na obstoječih lokacijah nimajo več veliko možnosti za širitev in da novih projektov ne bo možno umestitvi v obstoječe prostore. Zato so se lotili priprave nove lokacije, ki je najbolj realna v novi poslovni coni pri brniškem letališču, prav tako na Gorenjskem pa imajo tudi možno rezervno lokacijo.

Nove prostore, v katere naj bi vložili od 20 do 30 milijonov evrov, potrebujejo v drugi polovici prihodnjega leta. Novi prostori pa ne bodo služili le za umestitev linij za nove projekte temveč tudi za centralizacijo oziroma dvig procesov in načinov dela na višjo raven v smislu pametne tovarne. V prvi fazi bodo na novo lokacijo šli predvsem novi projekti in razvoj, ali se kasneje obeta tudi selitev projektov iz Kamnika in Lipnice, pa bo odvisno od razvoja podjetja.

Že lani je na račun novih projektov prodaja zrasla za 27 odstotkov v primerjavi z letom pred tem in je znašala 83,5 milijona evrov. Nadaljevale so se tudi strukturne spremembe, povečeval se je delež medicinske industrije, po drugi strani pa je močno padel delež električnih aparatov, medtem ko je obseg avtomobilske industrije nadaljeval zmerno rast.

V razvojno - proizvodne procese so lani vložili 4,3 milijona evrov, čisti dobiček pa je dosegel 4,2 milijona evrov. "Poslovanje v lanskem letu je bilo solidno, letos pa bo zaradi prehoda realizacija podobna, bo pa zaradi vseh vlaganj zagotovo nižji dobiček, ki naj bi se prihodnje leto nato ponovno vrnil na raven iz leta 2017," je povedal Pogačnik in dodal, da imajo za leto 2020 poslov že za več kot 110 milijonov evrov.

Povečuje se tudi strošek delovne sile. Znesek plač se je v zadnjih petih letih enormno povečal. V le zadnjih dveh letih so na novo zaposlili 200 ljudi in sedaj jih v Sloveniji zaposlujejo že 700, še 120 zaposlenih pa jih je v njihovi tovarni v Bosni in Hercegovini. Hkrati rastejo tudi same plače, saj se izobrazbena struktura zaposlenih viša. V "dobre ljudi je treba več vlagati, sicer kadrovska struktura postaja vse bolj povprečna in to je zadnje, kar bi si želeli," je izpostavil Pogačnik.

Višje plače so eden izmed mehanizmov za pridobivanje potrebne delovne sile. Težave s pomanjkanjem kadrov opažajo že dlje časa, ljudi pa odvrača troizmensko delo. Kadre iščejo po vsej Sloveniji, del delovne sile dobivajo tudi iz juga, nekateri tehnični kadri pa prihajajo celo iz zahoda, denimo Nemčije in Avstrije. "To nam prinaša dodano vrednost, saj smo zelo vezani na evropski prostor in kroženje mentalitete ter znanja nam koristi," je pojasnil direktor.