c S
Na kratko iz gospodarstva 06.08.2018 07:29 Ljubljana, 03. avgusta (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Ljubljanska borza je danes na borzni trg uvrstila 250 komercialnih zapisov Gen-I v nominalni vrednosti 25 milijonov evrov. Iz trgovanja bodo umaknjeni 19. junija 2019. Na trg je uvrstila tudi 200 obveznic Gen-I v nominalni vrednosti 20 milijonov evrov.

Država kot edini delničar Darsa je na današnji skupščini družbe potrdila spremembo statuta. Ta po novem določa, da daje nadzorni svet upravi predhodno soglasje k poslom, katerih vrednost presega 2,5 milijona evrov. Nadzorni svet mora o predlaganem predhodnem soglasju odločati v osmih dneh po prejemu gradiva in v primeru, da soglasja ne da, o tem v nadaljnjih treh dneh obvestiti delničarja, je razvidno iz zapisnika skupščine, dostopnega prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Sredstva Hram Holdinga so konec julija sestavljale predvsem naložbe v netržne vrednostne papirje (67,18 odstotka). Naložb v tržne vrednostne papirje je bilo 3,12 odstotka, likvidnih sredstev z rokom dospelosti do šest mesecev 0,32 odstotka, preostalo pa so predstavljala ostala sredstva, so iz družbe sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.