c S
Z izvlečnim tirom za slab milijon ton več pretovora na leto 06.08.2018 07:29 Ljubljana, 04. avgusta (STA) - Z izgradnjo izvlečnega tira se je prepustna zmogljivost na železniški progi Divača-Koper povečala iz 82 na 85 vlakov na dan, prevozna zmogljivost pa iz 14,3 na 15,2 milijona neto ton na leto, ocenjujejo na direkciji za infrastrukturo. Težki tovorni vlaki bodo lahko vozili v razmiku 10 minut namesto sedanjih 12 minut.

V trenutnih razmerah, ko promet tovornih vlakov v Koper in iz Kopra iz leta v leto konstantno narašča in zato posledično primanjkuje tirnih kapacitet po številu in dolžini, je izvlečni tir v veliko pomoč pri lažjem in tudi hitrejšem opravljanju dela. Z izgradnjo in koriščenjem izvlečnega tira lahko poteka promet vlakov v vozlišču Koper bolj ekonomično, bolj tekoče in z manj ovirami, so za STA navedli na direkciji.

Izgradnja dodatnega tira konkretno upravljavcu ter prevoznikom nudi veliko več manevrskega prostora za hitrejši izvlek, predvsem dolgih vagonskih kompozicij iz Luke Koper, istočasno delo dveh premikalnih skupin na istem območju ter za istočasno vožnjo potniškega vlaka na postajo Koper in vožnjo tovornega vlaka iz postaje Koper tovorna na izvlečni tir. Poleg tega v primeru zapolnjenih kapacitet tirov v območju skupine glavnih tirov lahko vlak iz Rižane začasno počaka na izvlečnem tiru do sprostitve uvoznega tira ali pa na izvoz vlaka iz postaje Koper tovorna.

V okviru izgradnje izvlečnega tira je bila dobavljena tudi prevozna elektro napajalna postaja (PENP) Hrastovlje, ki zagotavlja dodatno električno energijo na železniški progi Divača-Koper. PENP Hrastovlje je trenutno v poskusnem obratovanju, bo pa omogočala, da bodo težki tovorni vlaki v smeri Koper-Divača lahko vozili v krajšem časovnem razmiku. Ti sedaj vozijo v razmiku 12 minut, z vključitvijo PENP Hrastovlje v redno obratovanje pa bodo lahko vozili v razmiku 10 minut, napovedujejo na direkciji.

Sicer pa se je po oceni direkcije z izgradnjo izvlečnega tira in vgradnjo PENP Hrastovlje prepustna zmogljivost povečala iz 82 na 85 vlakov na dan, prevozna zmogljivost pa iz 14,3 na 15,2 milijona neto ton na leto. Kot so pojasnili, promet po izvlečnem tiru trenutno sicer poteka pod posebnimi pogoji, ker je v postopku še pridobitev uporabnega in obratovalnega dovoljenja.

Z izgradnjo 1,2 kilometra dolgega izvlečnega tira na območju Bivja, ki je med drugim vključila sanacijo mostu čez reko Rižano, postavitev novih stebrov vozne mreže, postavitev protihrupne ograje in nadgradnjo skoraj poldrugega kilometra obstoječega tira, naj bi omogočili fleksibilnejšo vodenje prometa vlakov in s tem večje zmogljivosti obstoječe železniške prog do izgradnje drugega tira med Divačo in Koprom.

V javnosti je sicer nedavno odmeval aneks, ki je celotno investicijo podražil iz 5,9 na 7,2 milijona evrov. Na direkciji za infrastrukturo so tedaj pojasnili, da je bila podražitev projekta posledica ugotovljenih vplivov vse večje gostote železniškega prometa na železniško infrastrukturo, pri čemer kljub povečanju pogodbene vrednosti del ocenjena investicijska vrednost ni bila prekoračena.