c S
Slovenija 100-odstotno uspešna pri koriščenju evropskih sredstev 03.08.2018 14:54 Ljubljana, 03. avgusta (STA) - Slovenija koriščenje evropskih kohezijskih sredstev programskega obdobja 2007-2013 na področju Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada tudi uradno zaključuje 100-odstotno uspešno, so danes sporočili iz službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko. Zaključno poročilo za Evropski socialni sklad država še pričakuje.

Evropska komisija je 100-odstotno uspešnost Slovenije pri dveh skladih potrdila po pregledu zaključnih poročil za operativna programa regionalnih razvojnih potencialov ter razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Programsko obdobje 2007-2013 se je sicer na področju izvajanja zaključilo konec leta 2015, ko je bil zadnji rok za nastanek izdatkov v okviru sofinanciranih projektov. "To leto je bilo prelomno in zahtevno, a ga je Slovenija zaključila na uspešnem četrtem mestu med državami članicami EU. Bila je tudi med osmerico tistih, ki so še pred uradnim zaključkom programskega obdobja v nacionalni proračun povrnile maksimalno kvoto sredstev - 95 odstotkov od razpoložljivih dobrih štirih milijard evrov," so s črpanjem zadovoljni v službi vlade.

Kot izhaja iz obvestila Evropske komisije, bo sedaj država v roku 45 dni za že omenjena operativna programa prejela nakazilo zadnjih petih odstotkov oz. 167,26 milijona evrov, ki so jih do pregleda in potrditve slovenskih zaključnih poročil začasno zadržali v Bruslju.

Zaključno poročilo za Evropski socialni sklad (operativni program razvoja človeških virov), iz naslova katerega Slovenija pričakuje še 38 milijonov evrov, je medtem še v pregledu na Evropski komisiji. "Ocenjujemo, da bo Slovenija celotno obdobje 2007-2013 zaključila z maksimalnim, 100-odstotnim izkoristkom vseh razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike," so poudarili.

Še posebej so bila evropska sredstva pomembna v obdobju, ko je Evropo prizadela gospodarska in finančna kriza ter omejila javne naložbe. Z evropskimi kohezijskimi sredstvi je bilo v celotni EU v minulem obdobju uresničenih za 346,5 milijarde evrov naložb, od tega dobre štiri milijarde evrov v Sloveniji, kažejo ocene. En evro naložb iz kohezijske politike v obdobju 2007-2013 bo po izračunih predvidoma ustvaril 2,74 evra dodatnega bruto domačega proizvoda do leta 2023, ko se uradno zaključuje tudi izvajanje programskega obdobja 2014-2020.

V tekočem obdobju je sicer od dobrih treh milijard razpoložljivih evropskih sredstev za naložbe za rast in delovna mesta angažiranih 65 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev oz. dobri dve milijardi evrov. V absolutnih številkah to predstavlja 347 izdanih odločitev o finančni podpori za projekte, programe ali javne razpise.