c S
Bruselj z ukrepi v pomoč kmetom v bitki s sušo 03.08.2018 07:33 Bruselj, 02. avgusta (STA) - Evropska komisija je danes sporočila nova ukrepa v pomoč kmetom v bitki s sušo, ki ogroža pridelavo poljščin in živalske krme, kar negativno vpliva na dobrobit živali. Omogočila jim bo vnaprejšnje izplačilo evropskih sredstev v okviru skupne kmetijske politike in prožnejšo uporabo zemljišč.

Kmetje bodo lahko do 70 odstotkov izplačil v okviru prvega stebra skupne kmetijske politike, ki se nanaša na neposredna plačila, ter 85 odstotkov v okviru drugega stebra, ki se nanaša na razvoj podeželja, dobili že sredi oktobra, namesto decembra.

Poleg tega bo kmetom na voljo izvzetje iz okoljskih predpisov, konkretno iz pravil o diverzifikaciji posevkov in površin z ekološkim pomenom. Zemlja, ki bi morala biti po pravilih neobdelana, bo na voljo za proizvodnjo živalske krme.

V okoljevarstveni organizaciji Greenpeace so se odzvali z opozorilom, da bo to kmetom morda v začasno olajšanje, a bo obenem spodbudilo škodljive prakse intenzivnega kmetovanja, ki so vir podnebnih sprememb in krepijo verjetnost takšnih suš.

"Dokler bodo vlade in EU zavračale podporo trajnostnim metodam kmetovanja, ki ne poslabšujejo podnebnih sprememb in so bolj odporne na njihove učinke, bo ta kriza novo normalno stanje," še svarijo v Greenpeaceu.

Komisija sicer preučuje tudi možnost dodatnih izvzetij iz okoljskih pravil, tako da bi imeli kmetje več prožnosti pri proizvodnji krme, so še sporočili v Bruslju.

Kmetje so sicer v skladu s pravili o državnih pomočeh v kmetijstvu pod določenimi pogoji upravičeni do povračila do 80 odstotkov škode, ki jo je povzročila suša, oziroma do 90 odstotkov na območjih z naravnimi omejitvami.

Članica lahko kmetom pomaga tudi s povračilom škode v okviru pravila "de minimis", ne da bi ji bilo treba o tem obvestiti komisijo. Kmet lahko prejme do 15.000 evrov takšne pomoči v treh letih.

Na voljo je tudi vrsta ukrepov na področju razvoja podeželja. Če članica na primer sušo razglasi za naravno katastrofo, lahko kmet dobi do 100-odstotno podporo za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje. Ta ukrep je mogoče sprožiti retroaktivno.

Članice lahko kmetom pomagajo tudi z instrumenti za obvladovanje tveganj. Kmetje, ki zaradi suše zaslužijo manj kot 30 odstotkov svojega povprečnega letnega prihodka, so upravičeni do denarnega nadomestila.

Komisija od članic unije pričakuje, da ji do konca meseca pošljejo posodobljene informacije o vplivu pomladanske in poletne suše na njihove kmete. Na podlagi teh informacij bo odločila o nadaljnjih korakih.