c S
Skupina SKB ob polletju s 24,4 milijona evrov čistega dobička 02.08.2018 10:32 Ljubljana, 02. avgusta (STA) - Skupina SKB, ki jo sestavljajo banka, SKB Leasing in SKB Leasing Select, je v letošnjem prvem polletju ustvarila 24,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 9,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti prihodki so se povečali za 3,2 odstotka na 55,7 milijona evrov.

Dobiček iz poslovanja se je povečal za 4,2 odstotka na 26,5 milijona evrov. Razmerje med stroški in prihodki, ki odraža učinkovitost poslovanja banke, se je zmanjšalo na 52,4 odstotka, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz banke.

Čiste obresti so se povečale za 7,5 odstotka na 41 milijonov evrov, čisti neobrestni prihodki pa zmanjšali za 7,2 odstotka na 14,7 milijona evrov. Rezervacije in oslabitve so se povečale za 75 odstotkov na 3,7 milijona evrov.

"V prvi polovici letošnjega leta je skupina SKB še izboljšala svojo finančno uspešnost," so navedli v SKB iz Societe Generale Group in dodali, da rezultati slonijo na močni komercialni dinamiki.

Banka je tržni delež pri posojilih v primerjavi s koncem lanskega leta povečala z 9,8 na 10 odstotkov. Do povečanja je prišlo tako na strani prebivalstva kot podjetij. V tem obdobju je banka število računov občanov povečala za 2,9 odstotka, tržni delež pri stanovanjskih posojilih se je zvišal na 13,7 odstotka.

Skupina SKB Leasing je v prvi polovici leta dosegla obseg finančnega najema v višini 464,5 milijona evrov, kar je za 5,9 odstotka več kot ob koncu lanskega leta.