c S
V avgustu se iztekajo nekateri roki za štipendije 02.08.2018 10:09 Ljubljana, 02. avgusta (STA) - V mesecu avgustu morajo biti dijaki in študenti pozorni na nekatere roke za dodeljevanje državnih in Zoisovih štipendij ter štipendij za deficitarne poklice za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019.

Dijaki in študenti lahko kadarkoli med šolskim ali študijskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Če dijak vlogo vloži v mesecu avgustu, bo ob izpolnjenih pogojih državno štipendijo dobil s 1. septembrom. Študenti naj vlogo vložijo v septembru in bodo v v primeru izpolnjevanja pogojev do državne štipendije upravičeni s 1. oktobrom.

Štipendija se dodeli za eno šolsko ali študijsko leto, vlogo pa je treba oddati na pristojni center za socialno delo.

Dijaki in študenti naj bodo pred začetkom šolskega/študijskega leta pozorni tudi na roke za uveljavljanje Zoisovih štipendij. Vlogo je treba oddati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad.

Rok za oddajo vlog za dodelitev Zoisovih štipendij je za dijake 5. september, za študente pa 5. oktober. Enak rok velja za vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij.

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu in v letu 2018/2019 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018.

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Po novem bodo štipendijo za deficitarne poklice lahko prejeli tudi steklarji. Vlogo se lahko odda do vključno 20. septembra na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad.