c S
Akosovi popravljalni ukrepi po mnenju računskega sodišča zadovoljivi 02.08.2018 09:21 Ljubljana, 02. avgusta (STA) - Računsko sodišče je pregledalo odzivno poročilo Akosa na poročilo o pravilnosti poslovanja v letih 2014 in 2015, v katerem mu je sodišče izreklo negativno mnenje. V porevizijskem poročilu je ugotovilo, da so izkazani popravljalni ukrepi zadovoljivi, so danes sporočili iz računskega sodišča.

Akos je v predlog tarif za leto 2014 in 2015 vračunala načrtovano nabavno vrednost investicij, izkazano v okviru investicijskih odhodkov, ne pa tudi stroškov amortizacije. V odzivnem poročilu je morala izkazati, da je izvedla potrebne aktivnosti za pripravo predloga tarif v skladu z zakonom.

Izvedeni ukrepi na tem področju so bili po ugotovitvah računskega sodišča zadovoljivi, isto je sodišče ugotovilo za ukrepe na področju prevedbe plač in na področju ravnanja s stvarnim premoženjem, še izhaja iz poročila sodišča.